1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EPDK’dan yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli duyuru

EPDK’dan yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli duyuru

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-EPDK, yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. İşte o duyuru:6094 sayılı Kanunla değişik...

EPDK’dan yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli duyuru

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-EPDK, yenilenebilir enerjiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. İşte o duyuru:

6094 sayılı Kanunla değişik 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) 21/7/2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YEKDEM Yönetmeliğinin6 ncı maddesi YEK destekleme mekanizmasına yapılacak başvuruları düzenlemektedir.

YEKDEM Yönetmeliğinin 6 ncı ve devamı maddeleri uyarınca 2013 yılında YEK destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 31 Ekim 2012 tarihi mesai saati sonuna kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. 31 Ekim 2012 tarihi itibariyle Kuruma ulaşmamış evrak dikkate alınmayacak olup postaya verilme tarihi ve oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususlarına önem verilmelidir.

Başvuru yapmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin; YEKDEM Yönetmeliğinin

Başvuru Dilekçesini ve

8 inci maddesi uyarınca alınan 11/8/2011 tarihli ve 3354-47 sayılı Kurul Kararına göre hazırlanmış bu Duyuruya ekli Bilgi Formunun ilgili nüshasında öngörülen bilgileri,

başvuru dosyasında Kurumumuza sunmaları gerekmektedir.

YEKDEM başvuruları 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmektedir. YEK destekleme mekanizmasından 2013 yılında yararlanmak isteyen lisans sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

-          18 Mayıs 2005 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,

-          Başvuru tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmış olması,

-          Lisansına derc edilmiş kurulu gücünün tamamının devreye alınmış olması,

gerekmektedir.

Ayrıca 2013 yılında YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanmak amacıyla 31 Ekim 2012 tarihi mesai saati sonuna kadar Kuruma başvuru yapan kişilerden YEK Destekleme Mekanizmasına yaptıkları başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapacak lisans sahipleri Başvuru Dilekçesinin imzalı nüshasının bir sureti ile başvuru eki Bilgi Formunun imzalı nüshasının bir suretini pdf dosyası olarak  ve ayrıca aynı belgeleri word dosyası olarak bilgielektrik@epdk.org.tr adresine eposta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri bölgelerinde üretim yapacak lisanssız elektrik üreticileri için 2013 yılı YEK Listesine kaydedilecek olup YEKDEM Yönetmeliği uyarınca başvuru da bulunmaları gerekmektedir.

Önceki ve Sonraki Haberler