1. HABERLER

  2. ETKİNLİKLER

  3. EPİAŞ Genel Kurul Toplantısı 27 Mart'ta gerçekleştirilecek

EPİAŞ Genel Kurul Toplantısı 27 Mart'ta gerçekleştirilecek

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

EPİAŞ Genel Kurul Toplantısı 27 Mart'ta gerçekleştirilecek

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

EPİAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 tarihinde saat: 14:30’da, İstanbul Maslak'taki Şirket Merkezinde yapılacak. 

Toplantı ile ilgili davette şu bilgiler verildi:

"Yönetim Kurulumuzun 21 Şubat 2020 tarihinde almış olduğu 10 Nolu karar gereği Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2020 tarihinde, saat: 14:30’da, Şirket Merkezimiz olan Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak F2 Blok No:1/F Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel kurul toplantısına bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de vekil tayin edebilirler. Vekilin birden fazla pay sahibini temsilen oy kullanması da mümkündür. Tüzel kişi pay sahipleri genel kurul toplantısında, kendilerini temsile yetkiyi tevsik eden noter tasdikli imza sirkülerini veyahut ekteki örneğe uygun olarak hazırlanan ve noter tarafından tasdik edilmiş vekâletnameyi ibraz eden gerçek kişiler tarafından temsil olunur. Tüzel kişiler adına vekâlet verenlerin tüzel kişi adına vekâlet verebilecekleri hususunda imza sirküleri ile yetkilendirilmiş olmaları gereklidir. Ayrıca, temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayabilmeleri için resmi makamlardan alınmış üzerinde fotoğraf ve vatandaşlık numarası bulunan nüfuz cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini göstermeleri zorunludur. Şirketimizin 2019 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, yönetim kurulunun Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları kapsamında EPİAŞ temerrüt yönetimi katkısı taahhüt tutarı önerisi ile diğer bilgi ve belgeler Şirketimizin merkezinde ve kurumsal internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet metni 02.03.2020 tarihli 10027 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş olup işbu ilan metninin bir nüshası tarafınıza gönderilmektedir. Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı yerine teşrifleri rica olunur." 

Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler