1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EPİAŞ`ın gelir modeli netleşiyor

EPİAŞ`ın gelir modeli netleşiyor

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ) piyasa işletim gelirlerinin nasıl elde edileceği belirlendi.Enerji Piyasası Düzenleme...

EPİAŞ`ın gelir modeli netleşiyor

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ) piyasa işletim gelirlerinin nasıl elde edileceği belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasası kurulması amaçlanıyor.

Tebliğ ile EPİAŞ'ın bir tarife yılında toplayacağı piyasa işletim gelirlerinin üst sınırı (Piyasa İşletim Gelir Tavanı - PİGT) belirlendi. Bu gelirlerin hesaplanmasında EPİAŞ'ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında sağladığı hizmetler sonucunda oluşan maliyetler belirleyici olacak. Söz konusu maliyetlere dayanılarak hesaplanan PİGT, piyasa işletim bedel ve komisyonları ile karşılanacak.

TEKLİF EPİAŞ'TAN ONAY EPDK'DAN

EPİAŞ'ın sağladığı temel hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu gelir ve bu gelirin karşılanmasını sağlayacak bedel ve komisyon kalemlerine ilişkin tarife EPİAŞ Yönetim Kurulu kararıyla oluşturularak EPDK'ya sunulacak. Piyasa katılımcılarının ödemekle mükellef olduğu bedel ve komisyonların uygulanmasına ilişkin hükümlere ilişkin usul ve esaslar da teklifin bir parçası olarak Kurul'a sunulacak.

SATIN ALINMASI SERBEST HİZMETLER

EPİAŞ tarafından, piyasa katılımcılarına piyasa işletimi dışında herhangi bir hizmetin satın alınması zorunluluğu getirilemeyecek. Bu tip hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği bedel ve komisyonlar EPİAŞ Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Söz konusu bedel ve komisyonlar EPDK'nın onayına bağlı olmayacak, sadece Kurul'un bilgisine sunulacak. EPİAŞ’ın bu kapsamdaki gelirleri, Gelir Farkı Düzenleme Bileşeni (GFDB) hesabında dikkate alınmayacak.

Uygulanacak bedel ve komisyonlar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan tarife teklifi takvim yılı esaslı olmak üzere asgari bir yıl için hazırlanacak.

SON TEKLİF TARİHİ 31 EKİM

Tarife teklifleri, en geç uygulanacağı yıldan bir önceki yılın Ekim ayı sonunda Kurul onayına sunulacak. Tarife teklifi, Kurul tarafından, piyasa işletim faaliyetinin yürütülebilmesi için zorunlu harcamalar dikkate alınarak değerlendirilecek. İlgili teklif esas alınarak belirlenecek gelir tavanı, Kurul'un onayı ile yürürlüğe girecek. Tarife tekliflerinde, tarife dönemi içinde olağanüstü ve mücbir sebep halleri dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

İLK TARİFE 10 GÜN İÇİNDE

Tebliğ'e göre EPİAŞ, bu yıl sonuna kadar ve 2016 boyunca geçerli olacak ilk tarife teklifini, yılbaşından önce (en geç 10 gün) Kurul'un onayına sunmak zorunda. 2015 yılında gider hesaplarına intikal ettirilen kuruluş ve teşkilatlanma giderlerinden "zorunlu" kabul edilenler, ilk piyasa işletim tarifesine ilave edilecek.

...

Etiketler : , ,