1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Erzincan’da çöpten enerji üretilecek

Erzincan’da çöpten enerji üretilecek

Enerji Günlüğü - Erzincan’ın Merkez İlçesindeki Beybağı mahallesinde bulunan katı atık tesisinde oluşan çöp gazından (LFG) enerji üretilecek.Erzincan...

Erzincan’da çöpten enerji üretilecek

Enerji Günlüğü - Erzincan’ın Merkez İlçesindeki Beybağı mahallesinde bulunan katı atık tesisinde oluşan çöp gazından (LFG) enerji üretilecek.

Erzincan Belediye Başkanlığı, katı atık tesisinde oluşan çöp gazı (LFG) ile enerji üretiminin yapılması ve yükleniciliğinin kiraya verilmesi işi için ihale açtığını duyurdu. İhale ilanı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre Erzincan Merkez ilçesi Çağlayan yolu üzeri Beybağı mahallesinde 367 ada 18 parsel taşınmaz mal üzerinde bulunan 6 bin 500 metrekarelik alan üzerine enerji üretim tesisi kurulacak. Bu kapsamda 367 ada 19-20 parsellerde bulunan 178 bin 832 metrekarelik çöp depolama lotlarının kullanılacağı açıklandı. Söz konusu çöp sahasının üzerinin kapatılması, gerekli peyzajların ve düzenlemelerin yapılması sonrasında ise kurulacak tesisin her türlü idari, teknik işinin yapılması şartı ile 15 yıl süre ile gayri ayni hak tesis edilmek üzere kiralanacağı aktarıldı.

Söz konusu ihale 28 Şubat 2017 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

Yatırım maliyeti ve kira bedeli toplamda 7 milyon 408 bin TL olarak belirtilen ihale için, istekliler 222 bin 240 TL’lik geçici teminat verecekler.

İhaleye konu işin inşaat süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren yüklenici tarafından uygulama projelerinin yapılması, inşaat ruhsatının alınması, gerekmesi halinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun alınması da dâhil en fazla 12 ay olacak.

Yapılacak olan bütün bu işler yüklenici tarafından karşılanacak. Tesisin kurulmaması, eksik kurulması veya içerisinin makine, teçhizat ve eklentilerinin eksik olması ya da resmi evrak işlemlerini tamamlayamaması durumunda, İdare yükleniciye eksikliklerin tamamlanması için 90 gün ek tamamlama süresi verilebilecek. Ancak ek süre verilse dahi Yüklenici kira bedeli verecek. Söz konusu süre bitiminde de eksiklikler tamamlanmaz ise İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edecek ve kesin teminatı belediyeye irat olarak kaydedecek. Yüklenici bu tarihe kadar yapılmış tüm yatırım ve harcamalar ile ilgili olarak idareden hiçbir hak ve talepte bulunamayacak.

Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebilecek ve 500 TL karşılığında temin edilebilecek.

İhale için teklif vereceklerin, ihale zarflarını ihale komisyonu başkanlığına sunulmak üzere hazırlayarak ihale günü saat 10.00’a kadar Erzincan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim etmeleri gerekiyor.

 

Önceki ve Sonraki Haberler