1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Erzurum II.OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Erzurum II.OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi I. Etap alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yaptırılacak. Bilim, Sanayi...

Erzurum II.OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi I. Etap alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı yaptırılacak. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi I. Etap alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek. 

Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Söz konusu iş Erzurum'da yapılacak ve 30/06/2017 tarihine kadar tamamlanacak.

İşin Keşif Bedeli (2016 TEDAŞ B.F. ile) 4.214.000 TL ve geçici teminatı  294.980 TL olarak belirlendi.

İHALE YERİ VE TARİHİ

İhale, 23 Haziran 2016 saat 10.00'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA adersinde yapılacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya Hükümet Konağı Kat: 5 No: 567 Yakutiye / ERZURUM adreslerinde görülebilecek veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilecek.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olacak.