1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Eskipazar Metal İhtisas OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Eskipazar Metal İhtisas OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde OSB Müteşebbis Heyeti, YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak.

Eskipazar Metal İhtisas OSB elektrik şebekesi yaptıracak

Enerji Günlüğü - Karabük Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti, YG-AG elektrik şebekesi yaptıracak. 

Karabük ilinin Eskipazar ilçesindeki Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB alanına ait altyapı ve yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işlerini, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edecek.

İhale, 11 Temmuz 2023 günü, saat 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Caddesi, No: 154, 1. Kat, 159 numaralı Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu iş için 340.966.600 lira keşif bedeli ve 10.228.998 lira geçici teminat tutarı belirlendi. İsteklilerin mali yeterlilik evrakını ve iş deneyimi belgelerini ibraz etmesi ve kazandığı takdirde işi 15 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cadde, No: 154, 1. Kat, 155 numaralı odasında veya 

Karabük Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı, No: 92 Valilik Binası, Kat: 1, Karabük adresinde görülebilecek ve 1.500 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 numaralı odadan temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 numaralı Oda, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor.

Önceki ve Sonraki Haberler