1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Eskişehir Alpu Kömür sahası ihaleye çıktı

Eskişehir Alpu Kömür sahası ihaleye çıktı

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Eskişehir Alpu-Tepebaşı kömür sahaları, santral kurma şartıyla, birim başına en düşük elektrik...

Eskişehir Alpu Kömür sahası ihaleye çıktı

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Eskişehir Alpu-Tepebaşı kömür sahaları, santral kurma şartıyla, birim başına en düşük elektrik fiyatını veren istekliye devredilecek. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Eskişehir’in Alpu ve Tepebaşı ilçelerindeki Elektrik Üretim AŞ’ye ait kömür sahalarını özel sektöre devretmek üzere ihaleye çıktı. Söz konusu Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı, sahalardaki kömür rezervine dayalı olarak çalışacak elektrik üretim santrali kurma şartıyla, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle devredilecek. Pazarlık usulü uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecek ihaleye katılacak istekliler, söz konusu sahaya kurulacak santralde üretilecek elektrik enerjisini EÜAŞ’a en düşük fiyatla satma taahhüdüyle yarışacak. Pazarlık usulü, başlangıç satış fiyatından eksiltme yapılmak suretiyle uygulanacak ve ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık eksiltme suretiyle sonuçlandırılabilecek. 

SON BAŞVURU TARİHİ 26 OCAK 2018

Eskişehir Alpu ve Tepebaşı kömür sahalarının santral kurma şartıyla ve işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi ihalesine ön yeterlilik için son başvuru tarihi 26 Ocak 2018 olarak belirlendi. İdare, ön yeterlilik için son başvuru tarihini erteleyebilecek. Ancak bunu, son başvuru tarihi gelmeden önceden duyukacak. 

TÜZEL KİŞİ ŞARTI  

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilecek. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ihale hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması şart. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli. Ancak Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması isteniyor. 

25 MİLYON TL GEÇİCİ TEMİNAT

Eskişehir Alpu Tepebaşı Kömür Sahası işletme hakkı devri ihalesinin geçici teminatı 25 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutarın, ön yeterlilik ve teklif başvurusunda bulunacak istekliler tarafından ilgili banka hesabına yatırılması gerekiyor. İhalesi İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli ise 25 bin TL. Şartname ve tanıtım dokümanı bedeli hiç bir surette, iadeye konu edilmeyecek. 

Yabancı kişiler ile Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ihaleye katılarak İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini ve ESA’yı imzalamaları; Yabancı Yatırımlar Mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6446 sayılı Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olacak. Bu kişiler, bu durumun mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlü. 

Enerji Günlüğü

 

 TMMOB: Alpu Santrali suyu bitirir, lületaşını gömer

ESKİŞEHİR’E 1080 MW’LIK ALPU TERMİK SANTRALİ KURULACAK

Eskişehir Alpu Kömür Rezerv Alanı özelleştirilecek 

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler