1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EÜAŞ dünyaya açılıyor

EÜAŞ dünyaya açılıyor

Enerji Günlüğü - Devletin elektrik üretimi faaliyetleri yürüten şirketi Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yurt dışında hizmet sunmak amacıyla...

EÜAŞ dünyaya açılıyor

Enerji Günlüğü - Devletin elektrik üretimi faaliyetleri yürüten şirketi Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yurt dışında hizmet sunmak amacıyla şirket kuruyor.

Enerji Bakanlığı'nın talebi üzerine "Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar" Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konuldu.

Karar'a göre, EÜAŞ yurt içinde uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen faaliyetlerle, yurt dışında elektrik üretimi ve ticaretiyle yakıt ve atık yönetimine yönelik (elektrik santrali kurulması, işletilmesi, bakımı, onarımı ve rehabilitasyonu, elektrik ticareti, yakıt ve atık yönetimiyle elektrik ticaareti gibi) faaliyetleri yerine getirmek amacıyla, ilgili ülke mevzuatına göre yurt dışında bir şirket kurabilecek.

Lerkezi Jersey Kanal Adaları olarak belirlenen Şirket'in sermayesi 50 milyon ABD doları olacak. Nominal sermayeye mahsuben ödenecek miktar, ihtiyaca göre EÜAŞ Yönetim Kurulu'nca ilgili yılın genel yatırım ve finansman programında yer alan hedeflerle uyumlu olacak şekilde belirlenecek. Programda öngörülenin dışında bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bütçe revizyonu için gerekli işlemler tesis edilecek.

Ülke dışında şirket kurma yetkisi çerçevesinde, bu konudaki faaliyetlerin kesintisiz yürütülebilmesi için EÜAŞ'a yurt dışında 50 milyon dolara kadar para bulundurma yetkisi tanındı. EÜAŞ'ın yurt dışındaki şirketinin elde edeceği kazançlardan sağlayacağı kar payları, yurt dışındaki şirketin faaliyetlerine kaynak oluşturmak amacıyla yurt dışında bırakılabilecek.

EÜAŞ'ın yurt dışında kuracağı şirketin yönetim kurulu üyelerinden biri Hazine'nin bağlı olduğu bakanlık, biri Kalkınma Bakanlığı, biri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına, ilgili bakanların önerisi üzerine genel kurul tarafından atanacak. Atancak kişilerin devlet memuru olabilme genel şartlarına sahip, yüksek öğrenim yapmış ve en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olması şartı aranacak.

Şirket esas sözleşmesi, Hazine'nin bağlı olduğu bakanlık ile Kalkınma Bakanlığı'nın görüşleri alınmak kaydıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın onayı ile düzenlenecek. Sözleşme değişikliklerinde de aynı usul geçerli olacak.

EÜAŞ'ın yurt dışında kuracağı şirket, Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında, EÜAŞ Yönetim Kurulu'nun kararı ve Enerji Bakanı'nın onayı alınarak şirket kurmaya ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmaya yetkili kılındı.

...

Önceki ve Sonraki Haberler