1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. EÜAŞ işletme hakkı devredilen şirketlerden kömür alabilecek

EÜAŞ işletme hakkı devredilen şirketlerden kömür alabilecek

Enerji Günlüğü - EÜAŞ ihtiyaç halinde elektrik tesisleri kurması işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi...

EÜAŞ işletme hakkı devredilen şirketlerden kömür alabilecek

Enerji Günlüğü - EÜAŞ ihtiyaç halinde elektrik tesisleri kurması işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Buna göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması halinde, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek.

MADEN SAHALARI BÖLÜNEREK DEVREDİLEBİLECEK

Kanunun 20. maddesi Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri'nin maden sahalarının bölünerek devredilmesi veya mevcut rödovans sahalarının rödovans alanlarıyla sınırlı olarak yapacakları sözleşmeye istinaden bölünerek devredilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunması ve birleştirmeye konu tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla, düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta birleştirilebilecek.

DEVLETİN PAYI HER MADENE ÖZEL BELİRLENECEK

Madenlerden alınan devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

Enerji Günlüğü

Önceki ve Sonraki Haberler