1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. EÜAŞ şirketlere tahsisli sahalardan kömür alabilecek

EÜAŞ şirketlere tahsisli sahalardan kömür alabilecek

Enerji Günlüğü - Devletin elektrik üretim ve satış şirketi EÜAŞ, elektrik üretim tesislerine tahsisli sahalardan kömür alımı yapabilecek.Maden...

EÜAŞ şirketlere tahsisli sahalardan kömür alabilecek

Enerji Günlüğü - Devletin elektrik üretim ve satış şirketi EÜAŞ, elektrik üretim tesislerine tahsisli sahalardan kömür alımı yapabilecek.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna bir ek madde ilave edildi. Yeni madde ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ), elektrik üretimi ve ticareti yapan veya üretim tesisi işletme hakkı devralan sermaye şirketlerine tahsisli sahalardan kömür alımı yapabileceği hükme bağlandı. 

Söz konusu değişiklikle, 04 Aralık 1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanuna, “Kömür alımı” başlıklı, aşağıdaki ek madde ilave edildi: “EK MADDE 7 – Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacı ile bu Kanun kapsamında elektrik üretim tesisleri kurması ve işletmesi ile ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya kendisine üretim tesisi işletme hakkı devredilen sermaye şirketlerinin sözleşme kapsamında tahsis edilen sahasından kömür alımı yapabilir”. 

Önceki ve Sonraki Haberler