1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EÜAŞ`ın mal-hizmet alımı ve araç kiralama kuralları düzenlendi

EÜAŞ`ın mal-hizmet alımı ve araç kiralama kuralları düzenlendi

Enerji Günlüğü - EÜAŞ'ın elektrik enerjisi hariç olmak üzere ürettiği mal ve hizmetlerin satışı ile sahibi olduğu araç ve gereçlerin kiralanmasına...

EÜAŞ`ın mal-hizmet alımı ve araç kiralama kuralları düzenlendi

Enerji Günlüğü - EÜAŞ'ın elektrik enerjisi hariç olmak üzere ürettiği mal ve hizmetlerin satışı ile sahibi olduğu araç ve gereçlerin kiralanmasına ilişkin kuralları düzendi.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü bugünkü Resmi Gazete'de elektrik enerjisi hariç olmak üzere ürettiği mal ve hizmetlerin satışı ile sahibi olduğu araç ve gereçlerin kiralanmasına ilişkin kuralları düzenleyen "Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı İle Araç Gereç Kira Yönetmeliği'ni yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Buna göre, mal ve hizmetlerin satışı ile araç ve gereçlerin kiralanması, Şirket faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile ve öncelik sırası izlenerek yapılabilecek.

Hizmete katılan Şirket personelinin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri talep sahibi tarafından karşılanacak ve mücbir sebepler dışında talebten kısmen ya da tamamen vazgeçilmesi halinde, yatırılan avans irad kaydedilecek.

Yönetmelik konusu işlerin temel fiyatları, ilgili birimlerce her yılsonunda ve/veya gerektiğinde yıl içerisinde bu Yönetmelikteki usullerle belirlenerek Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecek.

MAL VE HİZMET SATIŞ İLE KİRA BEDELLERİNİN TESPİTİ

Mal satış bedeli her yıl sonu itibariyle bir sonraki yıl uygulanacak satışa esas temel fiyatlar; malzeme, mühendislik, işçilik, araştırma, geliştirme, amortisman, sair masraflar ve benzeri unsurlardan oluşan toplam maliyete en az % 20 kâr eklenerek tespit edilecek.

Araç-gereç kiralanmasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genel Fiyat Analizleri esas alınarak, araç-gereç TL olarak (A) değeri taşıt veya iş makinesinin öncelikli olarak imalatçı firmasından, Devlet Malzeme Ofisi satış listesinden ve benzeri veya bulunamıyorsa eşdeğer bedeli öğrenilerek kiraya verilen birimce tespit edilir.

Hizmet satışına esas temel fiyat ise personel masrafları, kullanılan araç ve gereçlerin kira ve test bedelleri, kullanılan sarf malzemesinin hizmetin görüldüğü tarihteki fiyatı, vasıta masrafları ile sair masraflardan oluşan bedele en az % 20 kâr eklenerek tespit edilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler