1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Ev tipi fırın, ocak ve aspiratörlere AB ayarı

Ev tipi fırın, ocak ve aspiratörlere AB ayarı

Enerji Günlüğü - AB ilgili tüzüğüne paralel olarak, ev tipi fırınlar, ocaklar ve aspiratörler çevreye duyarlı olarak tasarlanacak ve satışlarda enerji...

Ev tipi fırın, ocak ve aspiratörlere AB ayarı

Enerji Günlüğü - AB ilgili tüzüğüne paralel olarak, ev tipi fırınlar, ocaklar ve aspiratörler çevreye duyarlı olarak tasarlanacak ve satışlarda enerji verimlilik sınıfları etikette belirtilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı konu ile ilgili tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Buna göre, Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Tüzüğüne paralel olarak veEnerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, ev tipi fırınlar, ocaklar ve aspiratörlerin enerji verimliliği, hava akışı ve aydınlatma gerekleri yeniden düzenlendi.

Böylece, Ev tipi elektrik ve gazlı fırınların bölmeleri için enerji verimlilği endeksi sınırları 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 146 EEIcavity'den az, 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren 121EEIcavity'den az ve 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren 96 EEIcavity'den az olacak.

Ev tipi ocaklar için performans enerji verimliliği sınırları da, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren elektrikli ocaklarda 210 ECelectric hob'dan az, gazlı ocaklarda yüzdesi 53 ECelectric hob'dan fazla, 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren elektrikli ocaklarda 200 ECelectric hob'dan az, gazlı ocaklarda yüzdesi 54 ECelectric hob'dan fazla ve 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren elektrikli ocaklarda 195 ECelectric hob'dan az, gazlı ocaklarda yüzdesi 55 ECelectric hob'dan fazla olacak.

Ev tipi aspiratörler için Enerji Verimlilik Endeksi (EEIhood) ve Sıvı Dinamiği Verimlilik Endeksi (FDEhood), 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 120 EEIhood'dan küçük, 3 FDEhood'dan büyük, 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren 110 EEIhood'dan küçük, 5 FDEhood'dan büyük, 20 Şubat 2019 tarihinden itibaren 100 EEIhood'dan küçük, 8 FDEhood'dan büyük olacak.

ENERJİ VERİMLİLİK ETİKETİ ZORUNLULUĞU

Ayrıca, Avrupa Birliğinin (EU) 65/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak, 1/7/2015 tarihinden önce yerine getirilmesi gereken ev tipi fırınların ve aspiratörlerin enerji etiketlemesine dair tebliğe göre, ev tipi fırınların ve ev tipi aspiratörlerin enerji verimlilik sınıfları ile tipi aspiratörlerin akışkan dinamiği verimlilik sınıfları, aydınlatma verimlilik sınıfları ve yağ süzme verimlilik (GFEhood) sınıfları yüzdeleri yeniden düzenlendi. Ayrıca bu etiketlerin alıcının görebileceği şekilde etiketlenmesi zorunlu hale getirildi.

26/2/2003 tarihli ve 25032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler, Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin bu Tebliğin şartlarını karşıladıklarına dair CE işaretini taşımak zorunda olacaklar.