1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Evrak sahteciliğine faaliyet durdurma cezası verilecek

Evrak sahteciliğine faaliyet durdurma cezası verilecek

Petrol piyasasında faaliyet gösteren şirketlerde belge tahrifatı, evrakta sahtecilik veya ödeme kaydedici cihazlara yetkisiz müdahale faaliyet durdurma cezası getirecek. 

Evrak sahteciliğine faaliyet durdurma cezası verilecek

Enerji Günlüğü - Petrol piyasasında faaliyet gösteren şirketlerde belge tahrifatı, evrakta sahtecilik veya ödeme kaydedici cihazlara yetkisiz müdahale faaliyet durdurma cezası getirecek. 

Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Vergi Usul Kanunu kapsamında; defter, kayıt ve belgelerin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile yetkili olmadığı halde ödeme kaydedici cihazlara herhangi biçimde müdahale ederek kayıt dışı satışı önleyecek olan sistemleri bozan rafineriler hariç bütün tesislerin lisansa tabi bütün faaliyetleri, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulacak.

TEMİNAT YATIRMAYANIN FAALİYETİ DE DURDURULACAK

Lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan, yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar belirlenen teminatı vermeyenlerin de piyasa faaliyetleri teminat verilinceye kadar durdurulacak.

Bu kapsamdaki geçici durdurma işlemleri, faaliyetin icrası için tesis gerektirmeyen hallerde, EPDK’nın internet sitesinde duyurulmak suretiyle yerine getirilecek.

Etiketler : ,
İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler