1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu

Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu

Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Komite’nin doğal üyesi olacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu

Enerji Günlüğü - Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Komite’nin doğal üyesi olacak. 

7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna eklenen bir maddeyle Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu. 

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi; Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluşuyor. 

Komite, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek. Komite’nin sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek.

Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri ise şöyle sıralandı: 

  • Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.
  • Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları dışında alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak.
  • Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Fiyat İstikrarı Komitesinin belirleyeceği şekil ve süre içerisinde vermekle yükümlü olacaklar.

Önceki ve Sonraki Haberler