1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. G7 ülkelerinin pandemide temiz enerji karnesi zayıf 

G7 ülkelerinin pandemide temiz enerji karnesi zayıf 

G7 ülkeleri verdikleri taahhütlere rağmen Ocak 2020 ile Mart 2021 arasında, fosil yakıtlara temiz enerjilere kıyasla daha fazla finansman sağladı. 

G7 ülkelerinin pandemide temiz enerji karnesi zayıf 

Enerji Günlüğü - G7 ülkeleri verdikleri taahhütlere rağmen Ocak 2020 ile Mart 2021 arasında, fosil yakıtlara temiz enerjilere kıyasla daha fazla finansman sağladı. 

İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek G7 Zirvesi öncesinde yayınlanan yeni bir rapor, G7 ülkelerinin Covid-19 krizi sonrası ekonomik toparlanma süreci için sundukları taahhütlerine rağmen, Ocak 2020 ile Mart 2021 arasında, fosil yakıtlara temiz enerjilere kıyasla daha fazla finansman sağladıklarını ortaya koyuyor. Rapora göre G7 ülkeleri pandeminin başlangıcından bu yana temiz enerji için 147 milyar dolar finansman sağlarken, kömür, petrol ve doğalgaz için 189 milyar dolar destek sağladı.

COVID-19 krizine müdahale etmek amacıyla sağlanan her 10 dolardan yalnızca 1'i yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği gibi "en temiz" enerji uygulamalarına aktarıldı. Ayrıca, fosil yakıtlara aktarılan her 10 doların 8'i aşkın bölümü, herhangi bir sürdürülebilirlik kriteri şart koşulmadan gerçekleşti.  Bu durum, en kirletici sektörlere herhangi bir kirlilik azaltımı gereksinimi duymadan faaliyetlerini sürdürme olanağı sundu.

Rapor, G7'ye şu önerileri sunuyor:

Fosil yakıtların üretimine yönelik her türlü desteği sonlandırın ve emisyon yoğun sektörlere sağlanan finansal desteklere önemli sürdürülebilirlik kriterleri ekleyerek "zarar vermeme" ilkesini benimseyin.

Covid-19 iyileşme sürecinde harcamaların en az %40'ını yeşil politikaların hayata geçirilmesine ve yeşil mekanizmalara ayırın (Global Recovery Observatory'nin analizine göre günümüzde ayrılan pay %22’dir).

Sürdürülebilir iyileşme sürecine herkesin dahil olabilmesi için, artan sayıdaki düşük ve orta gelirli ülkenin borç yükünü hafifletmeye devam edin, iklim finansmanı taahhütlerini iki katına çıkarın, fosil yakıtlara yönelik uluslararası finansmanı sonlandırın, bankaların faaliyetlerini Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirmeleri için G7'nin çok taraflı kalkınma üzerindeki belirleyici rolünü değerlendirin.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler