1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Geçici faaliyet belgeli santraller 3 ay içinde atık deposu raporu sunacak

Geçici faaliyet belgeli santraller 3 ay içinde atık deposu raporu sunacak

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı verilen elektrik üretim santralleri 3 ay içinde atık depolarına yönelik akademik rapor sunacak.

Geçici faaliyet belgeli santraller 3 ay içinde atık deposu raporu sunacak

Enerji Günlüğü - Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı verilen elektrik üretim santralleri 3 ay içinde atık depolarına yönelik akademik rapor sunacak. 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmeliğe göre elektrik üretim santrallerinde atık depolama sahaları için; üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından kurumsal akademik rapor hazırlanacak; raporun uygunluk vermediği tesisler kapatılacak. 

DEPREMSELLİK DURAYLILIK ÇEVRE KİRLİLİĞİ TOZUMA

Rapor atık depolama sahalarını depremsellik, duraylılık, çevre kirliliği, tozuma açısından değerlendirecek ve üniversite rektörlüğü veya fakülte dekanlığı tarafından imzalanacak. 

Kurumsal akademik raporun formatı da güncellenerek yönetmeliğe eklendi. Buna göre rapor atık depolama sahasında yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını; alınması gereken çevresel önlemleri ve depolama sahasının işletilmesinde uyulması gereken hususları da içerecek. 

Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı Belgesi bulunan ve depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülen tesislerde, raporda belirtilen iyileştirme çalışmalarının yapılması ve çevresel önlemlerin alınması kaydıyla raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve koordinatları aşılmaksızın, depolama işlemine devam edilebilecek.

SULU DEPOLAMADA İLAVE TEDBİRLER

Depolama işlemine devam edilmesi kurumsal akademik raporla uygun görülmeyen tesisler kapatılacak. Sulu depolama sahaları için aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması gerekecek.

  • Yeraltı suyu drenaj sistemi oluşturmak.
  • Yağmur suyunun depoya girişini önleyecek kuşaklama kanalları yapmak.  
  • Depo tesisinde gerekli hava payı bırakmak.
  • İşletme aşamasında günde en az bir kez depo gövdesinde ve seddelerin duraylılığına ilişkin ölçüm yapmak; aynı ölçümleri kapatmadan sonra ayda en az bir kez yapmak. 
  • Susuzlaştırma/kurutma işlemlerine öncelik vermek.
  • Depolama işlemi bittikten sonra üst örtü kurulmadan önce kazı toprağı ile en az 1 metre kalınlıkta tampon tabaka oluşturmak. 
  • Tampon tabaka üzerinde geçirimsizliği sağlamak. 
  • Tampon tabaka üzerinde yağmur suyu için drenaj sistemi oluşturmak.

3 AY İÇİNDE YENİ AKADEMİK RAPOR SUNULACAK

Yönetmeliğe eklenen Geçici 5. madde ile Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı verilen tesislerin işletmecileri Yönetmelik değişikliğinden itibaren 3 ay içinde yeni formatıyla kurumsal akademik raporu sunmaları gerekecek. 

Raporda belirtilen iyileştirme çalışmalarının yapılmaması veya çevresel önlemlerin alınmaması durumunda ise Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisansı Belgeleri iptal edilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler