1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Genel aydınlatma ödemeleri kaynağında kesilecek

Genel aydınlatma ödemeleri kaynağında kesilecek

Genel aydınlatma giderlerine ait ödemeler İLBANK tarafından genel bütçe vergi gelirleri payından kaynağında aylık kesilerek karşılanacak.

Genel aydınlatma ödemeleri kaynağında kesilecek

Enerji Günlüğü - Genel aydınlatma giderlerine ait ödemeler İLBANK tarafından genel bütçe vergi gelirleri payından kaynağında aylık kesilmek suretiyle karşılanacak.

Bakanlar Kurulu'nun 'Genel Aydınlatma Giderlerine İlişkin Olarak Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payından İller Bankası Anonim Şirketi Tarafından Yapılacak Kesintiler Hakkında Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Karara göre, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun kesintileri düzenleyen 7 nci maddesine göre yürürlüğe konulan 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen oranlara ilave olarak ve kesintisiz dönemler dâhil olmak üzere Genel aydınlatma kapsamında oluşan ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel aydınlatma giderlerine ait ödemeler İLBANK tarafından genel bütçe vergi gelirleri payından kaynağında aylık kesilmek suretiyle karşılanacak. 

BİRİKMİŞ BORÇLARIN İLAVE KESİNTİ ORANI 

Amacı 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 6 ncı maddesinde düzenlenen genel aydınlatma giderleri kapsamında büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) tarafından kaynağında yapılacak kesintilere ilişkin esasların belirlenmesi olan karar gereğince ayrıca, genel aydınlatma kapsamında oluşan ve ödenmeyen birikmiş genel aydınlatma borçlarına ilişkin İLBANK tarafından kaynağında yapılacak olan ilave kesinti oranı, aylık genel bütçe vergi gelirleri payının %3,5’i olarak uygulanacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler