1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Genel aydınlatmaların devir süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Genel aydınlatmaların devir süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Genel aydınlatma tesislerinin TEDAŞ’a devredilmesi için belirlenen süre 30 Haziran 2023 tarihine kadar ötelendi.

Genel aydınlatmaların devir süresi 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Enerji Günlüğü - Genel aydınlatma tesislerinin TEDAŞ’a devredilmesi için belirlenen süre 30 Haziran 2023 tarihine kadar ötelendi.

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlandı. 

Değişiklik uyarınca belediyeler, il özel idareleri, karayolları, küçük sanayi siteleri, konut kooperatifleri, site yönetimleri, dağıtım lisansı olmayan OSB’ler ve Toplu Konut İdaresi tarafından genel aydınlatma kapsamında tesis edilen ve işletmeye alınan aydınlatma tesisleri; proje, onay ve kabul şartı aranmaksızın mevcut durumun tespiti yapılarak taraflar arasında imzalanacak bir protokolle, mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ) ait olmak üzere, 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilgili dağıtım şirketine iz bedelle devredilecek. Daha önce devir süresi 31 Aralık 2018 olarak belirtiliyordu. 

Bu hüküm 01 Ocak 2023’ten itibaren yürürlükte sayılacak. Ayrıca başvurulması halinde dağıtım şirketi tarafından başvuru tarihinden itibaren 30’uncu gün itibariyle devir alınmış sayılacak.

GENEL AYDINLATMA SAYAÇLARININ OSOS KAYDI YILSONUNA KADAR ÖTELENDİ

Öte yandan daha önce 31 Aralık 2022’ye kadar tamamlanması gerektiği bildirilen; Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) değerlendirmesi sonucunda otomatik sayaç okuma sistemleri (OSOS) kapsamına uygun olmadığı tespit edilen sayaçlar haricinde, genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınması işleminin tamamlama süresi de 31 Aralık 2023’e kadar ötelendi. 

OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan sayaçların tüketim değerlerine ilişkin olarak bir ödeme yapılmayacak ve söz konusu sayaçların tüketim değerlerinin TEDAŞ tarafından gerçek zamanlı izlenmesine ilişkin altyapı, ilgili dağıtım şirketleri tarafından oluşturulacak. 

Bu kapsamda 01 Ocak 2024 tarihine kadar; genel aydınlatma sayaçlarına ilişkin olarak, TEDAŞ tarafından anlık ve/veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderlerinin ödemesi yapılmayacak. Bu tarih de daha önce 01 Ocak 2023 olarak bildirilmişti.