1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. GES’lerde ölçüm raporlarının teslimi 10 güne indi

GES’lerde ölçüm raporlarının teslimi 10 güne indi

Enerji Günlüğü - Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında istenilen güneş ölçüm sonuç raporu, daha önce EPDK’ya lisans başvurusu yapılmadan...

GES’lerde ölçüm raporlarının teslimi 10 güne indi

Enerji Günlüğü - Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularında istenilen güneş ölçüm sonuç raporu, daha önce EPDK’ya lisans başvurusu yapılmadan en az 30 gün önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) teslim ediliyordu. Bu süre 2013 yılı için 10 güne çekildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği kapsamında yapılacak rüzgar ve güneş ölçümlerinin yapılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanıyor.

Tebliğde firmanın kuracağı her bir istasyon için ayrı ayrı başvuru yapacağı hükme bağlanırken, başvuru ücreti, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için 3 bin TL olarak belirlendi. Bu ücret, MGM Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenerek MGM resmi internet sitesinde duyurulacak. Herhangi bir sebeple aynı ölçüm istasyonuna birden fazla görevlendirme yapılması durumunda, başvuru ücretinin yüzde 30’u hizmet bedeli olarak firma tarafından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Başvurusu kabul edilen ölçüm istasyonu için yatırılan başvuru ücreti geri ödenmeyecek.

EN FAZLA YÜZDE 20 EKSİĞİ TAMAMLANAN VERİLER MGM’YE SUNULABİLECEK

Ölçüm verilerinin MGM’ye iletilmesi hususunda da bazı değişiklikler yapıldı. Rüzgar dataları için; eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin meteoroloji istasyonları arasından alanı en iyi temsil eden, ölçüm yapılan sahaya yakın bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilecek. Ayrıca aynı ölçüm sahasında aynı firma tarafından kurulan ve MGM tarafından kabulü yapılmış birden fazla istasyon olması durumunda bu istasyonların verileri birbirlerinin veri kayıplarını tamamlamak için de kullanılabilecek. Başvuru sahibi tarafından kurulan rüzgar ölçüm istasyonunda ana ölçüm seviyelerindeki rüzgar hız ve yön ölçerlerdeki veri kaybı, aynı istasyonda ara seviyelerde de ölçüm yapılıyorsa bu ölçerlerin verilerini kullanarak yapılacak hesaplamalarla tamamlanabilecek. Veri tamamlama işlemi, varsa aynı sahada kurulu bulunan başka bir firmaya ait ve MGM tarafından kabul işlemleri yapılmış bir ölçüm istasyonunun verisi kullanılarak da yapılabilecek.

Öte yandan güneş dataları için; eksik veri tamamlamada kullanılacak referans meteoroloji istasyonu, MGM’nin meteoroloji istasyonları arasından ölçüm noktası ile aynı enlem kuşağına yakın bir veya birkaç istasyon olarak seçilebilecek. Aryıca, MGM’ye yapılacak müracaat esnasında en fazla yüzde 20 eksiği tamamlanan veriler ile en fazla altı ayı tamamlanan güneş verileri, CD veya DVD ortamında MGM’ye sunulacak. Rüzgar ölçüm sonuç raporu için, en fazla yüzde 20 veri kaybı şartları çerçevesinde, en az bir yıllık ölçüm verisi seti sunulacak.

Ölçüm süresi içerisinde, işletme veya bakım veya sair nedenlerle veri kaybı yüzde 20’den daha fazla olamayacak. Yüzde 20 veri kaybı, ana ölçüm seviyelerindeki her bir rüzgar hız ve yön ölçer verileri ile hava sıcaklığı ve hava basıncı ölçer verileri için ayrı ayrı uygulanacak. Güneş verilerinin kontrolü ve değerlendirilmesi kapsamında güneş ölçüm sonuç raporu, daha önce EPDK’ya lisans başvurusu yapılmadan en az 30 gün önce MGM’ye teslim edilirken bu süre 2013 yılı için 10 güne çekildi.