1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Giresun’da 3 kamu binasında verimlilik projesi uygulanacak

Giresun’da 3 kamu binasında verimlilik projesi uygulanacak

Çevre Bakanlığı Giresun’da 2 ayrı projeyle 3 kamu binasının enerji verimliliği uygulama işlerini yaptıracağı ihaleyi, 15 Ağustos’ta tekrar edecek.

Giresun’da 3 kamu binasında verimlilik projesi uygulanacak

Enerji Günlüğü - Çevre Bakanlığı Giresun’daki bir kamu hastanesi ile iki fakülte binasında yapılacak verimlilik projesi uygulama işleri ihalesini 15 Ağustos’ta tekrar yapacak. 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında Giresun’da bulunan toplam 48.850m2 alanda kurulu Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binaları ile 13.955m2 alanda kurulu Şebinkarahisar Devlet Hastanesi binalarının enerji verimliliği tadilatı proje ve uygulama işlerini; Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemi ve kapalı zarf usulüyle ihale edecek. 

Teklifler en geç 15 Ağustos 2023 günü saat 15.15’e kadar Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, 2082. Cadde, No: 52, Çankaya, Ankara adresine teslim edilecek. Teslim edilen teklifler, aynı gün saat 15.30’da katılımcıların huzurunda açılacak. 

TEMİNAT TUTARLARI AZALTILDI

Söz konusu projeler daha önce 24 Mayıs 2023 tarihinde de ihaleye çıkarılmıştı. Yeni ihalede söz konusu olan teminat tutarları, önceki ihaledeki tutarlara göre %17,5 oranında azaltıldı. 

Teklif sahiplerinin, asgari 2.000.000 liralık veya 80.000 dolarlık geçici teminat mektubu sunmaları gerekecek. İhale kapsamında verimlilik projesi uygulanacak olan kamu binalarının toplam yüzölçümü 62.805m2 olacak. Ayrıca her 2 proje de şartname gereği, 8 ay içinde tamamlanacak. 

Teklif Sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanlarını bankaya yatırılması gereken 750 TL karşılığında; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, 2082. Cadde, No: 52, Çankaya, Ankara adresinden temin edebilecekler. İhalede elektronik tekliflere izin verilmeyecek.

İlgili Haberler