1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. GÜNDER eğitim ve istihdam çalışmalarına başladı

GÜNDER eğitim ve istihdam çalışmalarına başladı

GÜNDER, güneş enerjisi sektörü için nitelikli ve sertifikalı işgücü yetiştirmek amacıyla AB destekli VOC Test Merkezleri Projesi çalışmalarına başladı.

GÜNDER eğitim ve istihdam çalışmalarına başladı

Enerji Günlüğü - GÜNDER, güneş enerjisi sektörü için nitelikli ve sertifikalı işgücü yetiştirmek amacıyla AB destekli VOC Test Merkezleri Projesi çalışmalarına başladı.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile imzalanan hibe sözleşmesi kapsamında, GÜNDER VOC Test Merkezleri Projesi (GÜNDERMYM) için çalışmalara başlandı. VOC Test-III Hibe Programı kapsamında GÜNDER Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü tarafından yürütülecek proje 18 ay sürecek. Projenin toplam bütçesi 206.996,40 euro olup, bu tutarın 20.699,64 euroluk kısmı GÜNDER’in eş finansman katkısıdır. 

PROJENİN AMACI SEKTÖRE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ GELİŞTİRMEK

Eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefiyle yola çıkan GÜNDERMYM ile güneş enerjisi sektörü için nitelikli ve sertifikalı işgücü geliştirilecek. Bunun yanı sıra resmi ve gayri resmi öğrenmenin onaylanmasının teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve güneş enerjisi sektörü kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılması konularında katkı sağlanacak.

Kalite güvencesi sağlamak üzere pilot sınavlar uygulamak, ulusal yeterlilikler doğrultusunda pratik ve teorik sınav materyalleri hazırlamak, bilgi teknolojisi yapıları, yazılım ve uygulamaları kurarak; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri için bilgi güvenliği mekanizmaları oluşturmak, projenin öngörülen diğer faaliyetleri ile uyumlu olacak şekilde, tamamlayıcı bir faaliyet olarak Ulusal Yeterlilik Sistemi, ulusal meslek standartları, ulusal yeterlilikler, sınav ve belgelendirme, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi konularında kamu ve özel sektörde, STK’larda, eğitim sağlayıcılarda, bireylerde, vb. farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek, Ulusal Yeterlilik gereklilikleri ve MYK tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda sınav ve belgelendirmeye ilişkin finansal, beşeri ve teknik altyapılar oluşturmak, akreditasyon ve yetkilendirme ile ilgili prosedürler geliştirmek ve gerekli dokümantasyonu sağlayarak kalite güvence sistemi kurmak ve bu doğrultuda VOC-test merkezlerinin kurulması yoluyla güneş enerjisi sektöründe işgücü piyasasına nitelikli iş gücü sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak proje amaçları arasında yer alıyor. 

 

İlgili Haberler