1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. GÜNEŞ

  4. Güneş doğudan yükselip Türkiye üzerinden Batı`ya doğru açılacak

Güneş doğudan yükselip Türkiye üzerinden Batı`ya doğru açılacak

Enerji Günlüğü - Ernst&Young'ın raporuna göre Güney Afrika, Fas ve Şili temiz enerjinin yükselen yıldızları; Türkiye ise yenilenebilir enerji yatırımlarında...

Güneş doğudan yükselip Türkiye üzerinden Batı`ya doğru açılacak

Enerji Günlüğü - Ernst&Young'ın raporuna göre Güney Afrika, Fas ve Şili temiz enerjinin yükselen yıldızları; Türkiye ise yenilenebilir enerji yatırımlarında Batı’ya açılan kapı.

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst&Young, “Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksleri” raporunun yeni sayısını yayınladı. İçinde Türkiye'nin de yer aldığı raporda, 40 ülkenin ulusal yenilenebilir enerji piyasası, yenilenebilir enerji altyapısı ve farklı teknolojilere uygunluk kriterlerine göre notları yer alıyor.

TÜRKİYE YENİLENEBİLİRİN 26'NCI DİNAMOSU

Yenilenebilir Enerji Endeksi sıralamasında, yenilenebilir enerji yatırımlarında bölgedeki dinamo olmaya aday olan Türkiye, 26’ıncı sırada yer alıyor. Türkiye, Ernst&Young’ın rüzgar enerjisi endeksinde 28’inci, güneş enerjisi endeksinde ise 22’inci sırada yer alıyor. Çin’in 2013 kapasite hedeflerini ve ülke dışı yatırım stratejisindeki artışı açıklamasının ardından Çin üst konumdaki yerini koruyor. Çin’i sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Fransa takip ediyor.

YATIRIMCILAR TÜRKİYE ÜZERİNDEN BATI'YA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 500 kW altı elektrik üretiminde lisans zorunluluğunu kaldırması, güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik taleplerde ciddi bir artışa yol açtı. Bu uygulamayla birlikte güneş paneli üretimine yönelik yatırımları da bu sayede Türkiye’ye yöneldi. Yenilenebilir enerjiye yönelik yapılan uygulamalar ve yenilenebilir enerjinin toplam enerji içerisindeki payını yükseltme hedefleri, yakın gelecekte yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımların artacağının sinyallerini şimdiden veriyor.

CHINA SUN ENERGY'NİN 2. BÜYÜK YATIRIMI TUZLA'YA

China Sun Enerji’nin Çin’den sonra en büyük ikinci üretim tesisi konumundaki Tuzla’da yapılması planlanan tesis ile Türkiye’nin güneş paneli ticaretinde Batı’ya açılmada köprü görevi göreceği öngörülüyor.

Yabancıların dışında, Türkiye'de yerli yatırımcılar da güneş paneli üretiminde aktif. Gaziantep'de üretime başlayan Solartürk bunların başında geliyor. Ayrıca, bütün sistemi olmasa da kısmi olarak güneş yatırımcılarına hizmet veren yüzlerce girişimci de iş başında.

TÜRKİYE POTANSİYELİNDEN TAM YARARLANAMIYOR

Türkiye’nin yenilenebilir enerjilere yönelik uygulamalarını değerlendiren Ernst&Young Enerji sektörü lideri Ethem Kutucular, 2012 yılındaki enerji ithalatı 2011 yılına göre yüzde 17.8 büyüyerek 29 milyar 351.5 milyon dolara ulaştığına işaret etti. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına yeni enerji politikalarını gündemine aldığını da belirten Kutucular, "Bu anlamda 2023 vizyonuna bağlı olarak toplam enerji tüketiminin yüzde 30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor. Yeni düzenlemelerle birlikte toplam enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerjinin payı üst seviyelere çıkarılmaya çalışılsa da, Türkiye var olan yenilenebilir enerji potansiyelinden tam olarak yararlanamıyor" dedi.

TÜRKİYE HEDEFE ULAŞMAK İÇİN NE YAPMALI?

Ernst&Young'ın raporunda 2023 yılına kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin yüzde 30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması için alınması gereken önlemler, atılması gereken adımlar da sıralandı:

- Teşvikler arttırılmalı. Yenilenebilir enerji, özelliklegüneş ve rüzgâr enerjisi konusunda verilen teşvikler Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük. Güneş santrallerinin halen yüksek olan yatırım maliyetleri vemevcut yasal düzenlemeler yatırımcıları teşvik etmek için yeterli değil.

- Türkiye, yenilenebilir enerjiyle ilgili küresel oluşumların yanı sıra, bölgesel girişimlerin oluşturulmasında etkin rol oynamalı ve bu işbirliği süreçlerine etkin katılım sağlamalı.

TÜKETİCİ TERCİHİ YENİLENEBİLİRE YÖNELTECEK

Rapora göre, tüketicilerin aldığı ürünün hangi enerji kaynağıyla üretildiğine yönelik tutumları, şirketleri daha sürdürülebilir enerji üretimine yönlendirecek ve yenilenebilir enerji politikalarının ve piyasasının geliştirilmesinde önemli rol oynayacak.

YENİLENEBİLİRDE EN HIZLI 6 PİYASA

Ernst&Young'ın güncel tahminlerine göre gelecek on yıl içerisinde yenilenebilir enerjiye yönelik 6 ltı piyasa; Endonezya, Yeni Zelanda, ABD, Kenya, Filipinler ve Meksika yüzde 78 oranında bir gelişme gösterecek. Endonezya'nın 6.4 GW’lık toplam enerjisinin yüzde 28'ini yenilenebilir enerjiden sağlamasıyla en aktif piyasa olması bekleniyor. Aynı zamanda Japonya, Etiyopya, Türkiye ve Latin Amerika bölgelerindeki pazarlarında önemli ölçüde bir büyüme göstereceği öngörülüyor.

Raporada, global temiz enerji yatırımı, 2011'de 268.7 milyar dolarlık rekor seviyeye göre 2012'de yüzde 11 oranında düşüş gösterdiğine dikkat çekiliyor. Toplam yatırımlar içerisinde sadece Çin, Avusturalya ve Meksika’da artış görülüyor. Global ekonomik krizin zorluklarına rağmen 2013 için daha pozitif bir hava öngörülüyor.

2012’de en büyük yeni yatırım oranlarının görüldüğü güneş enerjisi, 2013’te küresel piyasa genelindeki ticari korumacılık önlemlerini ve fiyatları düşürecek. Global rüzgar enerji sektörü 2012 boyunca düşüş gösterirken, 2013'te deniz aşırı rüzgar enerjisi yatırımları ve işlemlerinde ise önemli bir büyüme olacağı öngörülüyor.

Rapora göre, yenilenebilir enerji teknolojisi maliyetlerinin azalması; enerji güvenliği ve enerji fiyatları esnekliği gibi kurumsal riskleri yönetme ihtiyaçları, küresel düzeyde yenilenebilir enerji stratejileri geliştirmek ve uygulamak için daha fazla şirketi harekete geçirecek.