1. HABERLER

  2. ETKİNLİKLER

  3. Güneş enerjisi personeli standardı revizyonu çalıştayı yapıldı

Güneş enerjisi personeli standardı revizyonu çalıştayı yapıldı

GÜNDER’in ortakları ile birlikte, AB desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında fotovoltaik güç personeli standardı revizyonunun görüşüldüğü ilk çalıştay çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Güneş enerjisi personeli standardı revizyonu çalıştayı yapıldı

Enerji Günlüğü - GÜNDER’in ortakları ile birlikte, AB desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında fotovoltaik güç personeli standardı revizyonunun görüşüldüğü ilk çalıştay çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” altında finanse edilen VOC Test-III Hibe Programı dahilinde yer alan, GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) projesi kapsamında ilk çalıştay, 27-28 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Fotovoltaik ve güneş ısıl alanında standart ve yeterliliklerin revizesi ile güneş enerjisi teknolojilerine uyum sağlanan bir mesleki standart ve yeterliliğin ortaya çıkması ve bu konuda farkındalığın artmasının hedef alındığı proje kapsamında, ilk standart olan “4. Seviye Fotovoltaik Güç Personeli” hakkında 2 gün düzenlenen ilk çalıştay, başarı ile gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen ve sektörün önde gelen özel sektör paydaşlarının, akademisyen ve kamu temsilcilerinin katılımının sağlandığı çalıştay sonucunda oluşan çıktılar sayesinde, can güvenliğinin artması, sertifikalı işçilerin iş bulması ve istihdamın artacağı öngörülmektedir.

GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) projesi aracılığıyla; çevre, eğitim vb. konulara yapılan katkılar hakkında farkındalığı artırmak öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Projedeki faaliyetler ile STK'lar, kamu kurumları ve özel sektör olmak üzere sektördeki diğer kurumlar arasındaki diyalog güçlendirilecek ve yeterlilik becerisi ve yetkinliği olan çevrenin korunmasına yönelik ortak bir mekanizma oluşturulacaktır. Proje, sürdürülebilir enerji üretimini, çevre korumayı, yenilikçi ve iyi uygulamaları desteklemektedir. Yenilikçi ve iyi uygulamalar, seçilen meslekler için nitelikler hazırlamak için atölye çalışmaları ve çalışma ziyaretleri yoluyla teşvik edilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalıştaylar ile 4 standart ve 4 yeterlilik güncellenecektir. Bilinçlendirme çalışmaları ile hem çalışanlar hem de işverenler kalite sistemi hakkında bilgilendirilecek ve sertifikalandırmaya teşvik edilecektir.

Önceki ve Sonraki Haberler