1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Güney Akım ÇED Raporu

Güney Akım ÇED Raporu

Enerji Günlüğü - South Stream Transport şirketi, Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı’nın Türkiye Bölümü için hazırlanacak Çevresel ve Sosyal...

Güney Akım ÇED Raporu

Enerji Günlüğü - South Stream Transport şirketi, Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı’nın Türkiye Bölümü için hazırlanacak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin (ÇSED) kapsam ve içeriğini ortaya koyan Kapsam Belirleme Raporu’nu yayımladı.

ÇSED’e ilişkin olarak hazırlanan Kapsam Belirleme Raporu, 2 Temmuz 2013 tarihinde düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısını müteakiben, Türkiye’deki paydaşlara Proje konusundaki görüşlerini dile getirebilmeleri için yeni bir fırsat oluşturuyor.

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı’nın Türkiye bölümü için hazırlanacak etki değerlendirmesi, biri Türk mevzuatı uyarınca hazırlanacak ÇED, diğeriyse uluslararası finansman kuruluşlarının yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÇSEDolmak üzere iki paralel süreçten oluşuyor.  Her iki süreç, temel çevresel ve sosyoekonomik meselelerin belirleneceği birer kapsam belirleme aşamasıyla başlıyor. ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporunun öngörülen kapsam ve içeriğini, Kapsam Belirleme Raporu ise ÇSED Raporunun öngörülen içeriğini özetliyor.

TÜRK MEVZUATI UYARINCA DÜZENLENDİ

Türkiye’de yürütülecek ÇED süreci, 2013 yılı Mayıs ayında ÇED Başvuru Dosyasının Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilmesiyle başladı. Bakanlık raporu kamuoyundan görüş almak saikiyle yayımlandı.

Kamuoyu, proje konusunda görüş bildirmeye davet edilmiş, 2 Temmuz 2013 tarihinde Sinop’ta bir halk toplantısı düzenlendi. Toplantıda katılımcılar, boru hattının güvenliği ve tasarımı ile Proje için yürütülen çevre araştırmalarına ilişkin sorular yöneltti. Boru hattının kıyıya mesafesi en az 110 km, derinliği ise 2000 metreden fazla olacağından, projenin Türkiye üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmiyor.

South Stream Transport şirketi, istişare sürecine ev sahipliği yaptıkları için Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teşekkürü borç bilir. Bildirilen görüşler, etki değerlendirmesi sürecine katkı sağlayacak ve Türkiye bölümü için hazırlanacak ÇED Raporu’nun hazırlanma sürecinde göz önünde bulundurulacak.

YENİ FIRSAT OLUŞTURUYOR

Kapsam Belirleme Raporu yayımlanmış olup, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi sürecinin ilk bulguları da dâhil olmak üzere planlanan ÇSED Raporu’nun bir özetini ortaya koymaktadır. Projeden etkilenmesi muhtemel paydaşlar Kapsam Belirleme Raporunu gözden geçirerek 16 Ağustos 2013 tarihine dek görüşlerini bildirebilirler. South Stream Transport şirketi, sivil toplum kuruluşları gibi kamu yararı gözeten topluluklarla da istişare süreci yürütecek, böylece bu toplulukların katkıları da projenin geliştirilmesi sürecinde göz önünde bulundurulabilecektir.

Önceki ve Sonraki Haberler