1. WEB TV

  2. ELEKTRİK

  3. Hakman: Yenilenebilir enerjiye yeni kaynak şart

Hakman: Yenilenebilir enerjiye yeni kaynak şart

Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki hamlelerini sürdürebilmek için yeni finans kaynakları bulması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de enerji sektörünü etkileyen faktörler arasında ilk iki sırayı yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliği yaklaşımının aldığı söylenebilir. Bu iki alana ilişkin faaliyet gösteren çok sayıda kurum ve kuruluş söz konusu. Bunlardan biri de Shura Enerji Dönüşüm Merkezi.

Shura Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, Türkiye’deki enerji enerji altyapısının, bütün dünyadaki trendlere uygun şekilde değişip dönüştüğünü söyledi. Küresel enerji dönüşümü olgusunun, Türkiye’deki enerji sistemine de iyice damgasını vurduğunu anlatan Hakman “Bunun temelinde yatan da, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularındaki gelişmeler” dedi.

YENİ FİNANS KAYNAKLARINI CEZBETMEK

Türkiye’de yenilenebilir kaynaklara dayalı yatırımların Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sayesinde ciddi bir noktaya geldiğini anlatan Hakman, “Fakat yenilenebilir enerjinin Türkiye’de bundan sonra hedeflendiği şekilde gelişebilmesi için, konvansiyonel yöntemlerle sağlanan kaynaklar yeterli değil. Bizim şu anda yeni kaynakları cezbetmemiz, onları Türkiye’ye çekmemiz gerekiyor. Bizim ilave finansman çekmeye ihtiyacımız var” dedi.

DÜŞÜK KARBON FİNANSMANI

Dünyada yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji sistemlerine ayrılmış finans kaynakları bulunduğunu ifade eden Selahattin Hakman, “Bu kaynakları daha efektif kullanmamız, Türkiye’ye bunları daha verimli bir şekilde çekmemiz gerekiyor” diye konuştu. Banka dışı kaynaklar, çeşitli fonlar gibi, özellikle yenilenebilir, düşük karbonlu sistemler, projeler arayan fonlar bulunduğunu anlatan Hakman “Bunlara yönelik projeler geliştirebilir. Bunlarla işbirlikleri yapılabilir ve bu kaynaklar Türkiye’ye çekilebilir. Bunu çok net olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

KAMU BİNALARINDAKİ ÇATILAR

Selahattin Hakman, yenilenebilir enerji yatırımları için en kolay ulaşabilecek alanların başında kamu binaları ve kamu işletmelerinin geldiğini söyledi. Ayrıca fabrika çatıları ile konut çatılarının da büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Hakman “Yani hepimizin evi, Türkiye’ de ki milyonlarca konutu kastediyoruz” dedi.

Benzer Videolar