1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Hangi LPG tüpü kimin evinde devlet bilecek!

Hangi LPG tüpü kimin evinde devlet bilecek!

Enerji Günlüğü - Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerinin her birine kimlik numarası verilecek. Kimliksiz tüp bulundurmak, dolum yapmak ve satmak...

Hangi LPG tüpü kimin evinde devlet bilecek!

Enerji Günlüğü - Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüplerinin her birine kimlik numarası verilecek. Kimliksiz tüp bulundurmak, dolum yapmak ve satmak yasaklanıyor. Hangi tüpü hangi tüketicinin aldığı da bilinecek. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ çıkardı. 

Tebliğ’e göre söz konusu ürünlerin takibi için bir sistem kurulacak. 

Bu çerçevede Dağıtıcılar, LPG tüplerinin izlenebilirliğini dolum aşamasından son kullanıcıya kadar sağlayacak karekodlu takip sistemini kurmak ve uygulamaktan sorumlu tutuldu. 

Dağıtıcılar tarafından oluşturulacak takip sistemi, LPG tüplerinin dolum tesisine ilk giriş aşamasından son kullanıcıya kadar olan sürecin tamamı ile tamir bakım ve hurdaya ayırma süreçlerinin izlenmesini sağlayacak nitelikte olacak.

Tebliğ’e göre dağıtıcılar, kendilerine ait tesislerin, dolum, tamir ve bakım hizmeti aldıkları tesislerin, sözleşme imzaladıkları tüplü LPG bayilerinin kurulacak takip sistemine entegre olmasından sorumlu. Tüplü LPG bayileri ise dağıtıcıları tarafından kurulan takip sisteminin bu Tebliğe uygun şekilde uygulanmasından ve sistemin kurulumu için gerekli altyapıyı sağlamaktan sorumlu.

NERELERDE ETİKETLENECEK? 

LPG tüplerinin takip sistemine dahil edilerek karekodla etiketlenmesi işlemi dolum, imalat veya tamir ve bakım tesislerinde yapılabilecek. Dağıtıcılar tarafından oluşturulacak takip sistemi, EPDK tarafından kurulacak merkezi sisteme eş zamanlı olarak veri akışını sağlayabilecek şekilde tasarlanacak. Takip sistemine dahil edilen LPG tüplerine ilişkin her türlü bilgi ve belgenin, talep edilmesi durumunda Bakanlık ve Kuruma ibraz edilmesi zorunlu.

TÜP KİMLİKLERİ 11 HANELİ 

Dağıtıcılar, sahip olduğu tüm LPG tüplerine karekod etiketini, iki karekod içerecek şekilde LPG tüpü üzerinde yer alan zorunlu işaretlemelerin görünmesini engellemeyecek biçimde iliştirecek. Karekod etiketi üzerinde, on bir haneden oluşan benzersiz bir takip numarası bulunacak. Takip numarasının sağdan sekiz hanesi karekod seri numarasını, diğer haneler ise dağıtıcı firma kodunu ifade edecek. Dağıtıcı firma kodları, firmanın Kuruma başvurusu sonrasında EPDK tarafından tahsis edilecek. 

ETİKETLERDE NELER YER ALACAK? 

Dağıtıcı firmalar tarafından kurulacak olan takip sisteminin sunucularında LPG tüpüne ait asgari kimlik bilgileri bulunacak. Söz konusu bilgiler şöyle:

a) Tüpün mülkiyet sahibi olan dağıtıcı firmanın ismi.

b) Tüpü imal eden firmanın tescilli markası.

c) Tüpün imalat tarihi.

ç) Tüpün seri numarası.

d) Tüpün su kapasitesi.

e) Son periyodik muayene tarihi.

f) 1/7/2005 tarihinden sonra imal edilen tüpler için onaylanmış kuruluş numarası. 

KULLANIM DÖNGÜSÜ TAKİP ALTINDA 

Tebliğe göre LPG tüplerinin kullanım döngüsünün takip edilmesi amacıyla bazı operasyonel bilgilerin sunucularda tüp tekrar dolumdan çıkıncaya kadar saklanması zorunlu tutuldu. Söz konusu bilgiler şöyle: 

a) Tüpün dolum tesisine geliş tarihi.

b) Dolum tesisinin adı ve unvanı.

c) Dolum tesisinde yapılan işlem ve tarihi.

ç) Tüpün dolum tesisinden çıkış tarihi.

d) Tüpün tüplü LPG bayiine giriş ve çıkış tarihi.

e) Tüplü LPG bayiinin adı ve unvanı.

f) Tüpün son kullanıcıya teslim tarihi.

g) Tüpün teslim edildiği son kullanıcının kimlik bilgileri.

ğ) Tüpün tüplü LPG bayiine dönüş tarihi.

h) Tüpün tamir ve bakımının yapılması durumunda tamir ve bakım tesisinin adı ve unvanı, tüpün tamir ve bakım tesisine giriş ve çıkış tarihleri ile tamir ve bakım tesisinde yapılan işlemler.

ETİKETSİZ DOLUM VE SATIŞ YASAK

Tebliğ, dolum tesisi sınırları içerisinde, kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüplerinin bulundurulmasını yasaklıyor. LPG tüpü üzerindeki karekod etiketi sökülemeyecek, tahrif veya taklit edilemeyecek, usulüne uygun olmadan kullanılamayacak. Tahrif veya taklit edildiği, usulüne uygun olmadan etiketlendiği tespit edilen LPG tüpleri yeniden etiketlenerek sisteme dahil edilmediği sürece dolum ve satışı yapılamayacak.

ETİKET SOĞUK DAMGA YERİNE GEÇMEYECEK 

Daha önce sisteme dahil edilmemiş ve üzerinde karekod etiketi bulunmayan LPG tüplerinin dolumu ve satışı yapılmayacak. Bu tüplerin dolumunun yapılabilmesi için kimliklendirilerek sisteme dahil edilmesi zorunlu. Takip sisteminde yer alan bilgiler, üretim esnasında uygulanan soğuk damgalama işaretlerinin yerine geçmeyecek. LPG tüpü üzerinde bulunan soğuk damgalı bilgiler ile takip sisteminde yer alan bilgilerin birbirleriyle örtüşmediği durumlarda tüp üzerindeki zorunlu işaretlemeler dikkate alınacak. 

KAYBOLURSA DAĞITICI DEĞİŞTİRECEK

Tebliğ’e göre LPG tüpü üzerinde bulunan soğuk damgalı bilgilerin sisteme doğru bir şekilde işlenmesinden dağıtıcı sorumlu tutuluyor. Karekod etiketlerinin okunabilirliği kaybolduğunda, dağıtıcı firmalar etiketlerin yenileriyle değiştirilmesinden sorumlu. Karekod etiketlerinin, taşıma, depolama ve kullanım için öngörülebilir şartlar altında dayanıklılığını muhafaza edecek şekilde olması ve etiket için kullanılan yöntemlerin LPG tüpünün malzemesiyle uyumlu olması gerekiyor. 

KULLANICININ TC KİMLİK NO KAYDI TUTULACAK 

LPG tüpü son kullanıcıya teslim edilirken teslim edilen tüp üzerindeki karekod okutulacak ve teslim edilen tüp bilgisi ile son kullanıcının T.C. Kimlik Numarası veya kredi kartı numarası ile adı soyadı, tüplü LPG bayii tarafından takip sistemine aktarılacak. Tüplü LPG bayileri, LPG tüplerinin dağıtıcılar tarafından bölgesel ve demografik özellikler de gözetilerek belirlenecek sürelerde son kullanıcıdan kendilerine dönmemesi durumunda, tüplerin takip sistemi dışında kalmasını engellemek üzere kullanıcıyı uyaracak. 

UYMAYAN DAĞITICI VE BAYİYE CEZA

Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan dağıtıcılara, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca öngörülen idari yaptırımlar uygulanacak. Tüplü LPG bayileri için getirilen yükümlülüklere uymayanlara ise 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunla öngörülen idari yaptırımlar uygulanacak. 

TAKİP SİSTEMİ İÇİN 18 AY SÜRE 

Dağıtıcılar, LPG tüplerinin takibini sağlamak üzere en geç on sekiz ay içerisinde takip sistemini kuracak. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulamayacak, dolumu ve satışı yapılamayacak. 

15 Ekim 2016 itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütecek. 

Mehmet KARA - Enerji Günlüğü 

 
Önceki ve Sonraki Haberler