1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Hükümetin enerjide 2016 reform planları

Hükümetin enerjide 2016 reform planları

Enerji Günlüğü - 64. Hükümet, 2016 yılının ilk yarısında enerji lisans, ruhsat ve izin işlemlerini kolaylaştırmayı ve binalarda enerji verimliliğini...

Hükümetin enerjide 2016 reform planları

Enerji Günlüğü - 64. Hükümet, 2016 yılının ilk yarısında enerji lisans, ruhsat ve izin işlemlerini kolaylaştırmayı ve binalarda enerji verimliliğini desteklemeyi planlıyor.

64. Hükümet 2016 yılı Eylem Planı açıklandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, ATO Congresium'da açıkladığı planda önümüzdeki yıl yapılacak icraatlar ve reformlar 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık zaman dilimlerine göre sınıflandırılarak sıralanıyor.

Buna göre hükümet, 2016 yılının ilk yarısında enerji lisans, ruhsat ve izin işlemlerini kolaylaştırmayı ve binalarda enerji verimliliğini desteklemeyi planlarken, yılın tamamında MTA'nın yurtdışında madencilik faaliyetleri yapabilmesini sağlamayı, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almayı, daha önce kamuoyuyla paylaşılan 25 Öncelikli Dönüşüm Programı (ÖDÖP) kapsamında bulunan Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programlarını uygulamayı ve açıklanan takvim çerçevesinde etkin bir şekilde takip etmeyi planlıyor.

6 AYLIK REFORM PLANI

Hükümet, önümüzdeki yılın ilk üç ayında enerji alanından doğrudan bir reformdan bahsetmiyor. 6 aylık reform planında ise enerji lisans, ruhsat ve izin işlemlerinin kolaylaştırılacağı ve binalarda enerji verimliliğinin destekleneceği ifade ediliyor. Ruhsat ve izin işlemlerinin kolaylaştırılması için, enerji EPDK tarafından lisans/ruhsat/izin işlemlerinde istenen belgelerin azaltılması ve elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin başvuru sahiplerinden alınmaması yönünde düzenleme yapılacağı ifade ediliyor. Binalarda enerji tüketiminin azaltılması içinse, Enerji Verimliliği Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılması ve enerji verimli binalar oluşturulması öngörülüyor.

BİR YILLIK ENERJİ REFORM PLANI

Bir yıllık reform planında ise, MTA'nın yurtdışında madencilik faaliyetleri yapabilmesini sağlamak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, daha önce kamuoyuyla paylaşılan 25 Öncelikli Dönüşüm Programı (ÖDÖP) kapsamında bulunan Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı ve Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programlarını uygulamak ve açıklanan takvim çerçevesinde etkin bir şekilde takip etmek yer alıyor.

Bir yıllık reform planı çerçevesinde bu hedeflere ulaşabilmek için, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin yurtdışından da temini için, proje bazlı arama, geliştirme ve yatırım konularında işbirliği yapılabilmesini teminen, MTA’nın kuruluş kanununda gerekli değişiklikler yapılması; yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, yenilenebilir elektrik üretim tesislerinin etkin olarak kullanılabilmesi için, hidroelektrik santrallerde pompaj depolama gibi, modellerin geliştirilmesi öngörülüyor.

6 AYLIK ÇEVRE PLANLARI

Enerji sektörüyle yakından bağlantılı olan Çevre alanında ise altı aylık süreç için su yönetimine ilişkin olarak mevzuattaki eksiklik ve belirsizlikleri giderecek, kurumların görev, yetki ve sorumluluklarını netleştirecek, işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak olan Su Kanunu'nun çıkarılması çalışmalarının tamamlanacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, tabiatın ve biyoçeşitliliğin etkin korunması ve korunan alan yönetimindeki boşluk ve belirsizlikleri giderecek kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması, şehirlerde kişi başına 10 metrekare olan yeşil alan şartı miktarının 15 metrekareye çıkarılması hedefleri de yer alıyor.

1 YILLIK ÇEVRE PLANLARI

Planda bir yıl içinde sera gazı emisyonlarına yönelik kurulacak takip sistemi ile sera gazı emisyonlarının kayıt altına alınması, bu çerçevede enerji, ulaştırma, tarım, atık sanayi, arazi kullanımı ve ormancılık sektörleri için sera gazı emisyon izleme ve raporlama altyapısı kurulması ve iklim değişikliği mücadele politikalarına katkı sağlanması planlanıyor.

Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Stratejisi kapsamında Stratejik Çevresel Değerlendirmenin (SÇD), belirlenen sektörlere ilişkin plan ve programlara çevresel değerlerin entegre edilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulması da plan kapsamında yer alıyor.

Ve yine, çevre haklarının en geniş hukukî çerçevede korunması için çevresel zararların önlenmesi, zarar meydana geldiğinde bu zararın giderilmesi, bu kapsamda oluşacak maliyetlerin ilgilisinden karşılanması için Avrupa Birliği Çevresel Sorumluluk Direktifinin mevzuatımıza uyumuna yönelik çalışma yapılması; Çevre denetimlerinin artırılarak çevre hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önleme ve ihtiyat ilkesini güçlendirecek idari ve hukuki tedbirlerin alınması planlanıyor.

Sabiha KÖTEK

Önceki ve Sonraki Haberler