1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Hükümetten enerji tasarrufuna destek

Hükümetten enerji tasarrufuna destek

Enerji Günlüğü - Maliye Bakanlığı, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik işlemlerin gider yazılması, damga ve harçlardan istisna tutulması...

Hükümetten enerji tasarrufuna destek

Enerji Günlüğü - Maliye Bakanlığı, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik işlemlerin gider yazılması, damga ve harçlardan istisna tutulması imkanı getirdi.

Hükümet, özellikle binalardaki yalıtımsızlık, elektrik kablolarının eski oluşu gibi nedenlerden ortaya çıkan enerji kaybını önlemek amacıyla bir düzenleme yaptı. “6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile şirketler ve gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahibi mükelleflere işletmeye dahil olan gayrimenkullerinin iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını aktifleştirmeyip doğrudan gider yazabilmelerine imkan getirildi. 

 “İşletmeye dahil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda amortismana tabi tutmadan doğrudan gider yazılabilir” hükmü eklenerek yapılan değişiklik çerçevesinde getirilen bu imkan 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

VERGİ TEŞVİKİNİN KAPSADIĞI KESİM SINIRLI

Vergi teşviki, kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükelleflerinden sadece gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahibi mükelleflere sağlandı. Dolayısıyla, kira geliri elde edip beyan eden gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) mükellefleri ile serbest meslek erbabını kapsamıyor. 

İŞLEMLERDEN HARÇ ALINMAYACAK

Yine düzenleme ile binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik işlemler harçlardan da istisna edildi. Artık bu işlemler nedeniyle harç ödenmeyecek.

Ayrıca, binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlanması için, yapılan sözleşme de dahil her türlü kağıt, damga vergisinden istisna oldu. 

Önceki ve Sonraki Haberler