1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası kuruluyor

İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası kuruluyor

Enerji Günlüğü – EPİAŞ, piyasa katılımcılarını bazı risklerden koruyacak olan İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’nı kuracak.  6446...

İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası kuruluyor

Enerji Günlüğü – EPİAŞ, piyasa katılımcılarını bazı risklerden koruyacak olan İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’nı kuracak.  

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle; Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından piyasa katılımcılarına öngörü yapabilme ve fiyat riskinden korunma imkanı vermeyi amaçlayan İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası kurulacak. 

PİYASA KATILIMCISI ÖNGÖRÜDE BULUNABİLECEK

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun, 3. maddesinin birinci fıkrasının (y) bendine de “gün içi piyasası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren diğer elektrik piyasaları” ibaresi eklendi ve (nn) bendinde yer alan “teslimatı veya” ibaresi madde metninden çıkarıldı. 

Bu düzenleme sayesinde, piyasa katılımcılarına fiyat riskinden korunma, geleceğe yönelik fiyat öngörüsü oluşturma ve karşı taraf riskinden korunma imkânı sağlanması hedefleniyor. EPİAŞ, yaptığı açıklamada piyasanın EPİAŞ bünyesinde açılmasına ilişkin teknik çalışmaların, iç ve dış paydaşların da katılımıyla yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

EPİAŞ’TAKİ TEMİNAT VE TEMERRÜT HESAPLARI BAĞIMSIZ KALACAK

Getirilen değişiklikte EPİAŞ nezdinde tutulan teminatlar ve temerrüt garanti hesaplarındaki varlıkların, EPİAŞ’a teslim edilirkenki amaçları dışında kullanılamayacakları; haciz, rehin ve iflas konusu edilemeyecekleri de hükme bağlandı. 

EPİAŞ’ın piyasa katılımcılarından alacağı teminatlara ilişkin usul ve esaslar ile piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle uygulanacak temerrüt yönetimi ve oluşturulacak temerrüt garanti hesaplarına ilişkin usul ve esaslar da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek.

Düzenlemede 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun, 13 fıkradan oluşan “Piyasa işletim faaliyeti ve EPİAŞ’ın kuruluşu” başlıklı 11. Maddesine teminat ve temerrüt hesaplarıyla ilgili aşağıdaki fıkralar eklendi. 

“(14) EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalarda, risk yönetimine ilişkin usul ve esaslar, merkezi karşı taraf ve takas hizmetleri nedeniyle piyasa katılımcılarından alınacak teminatlara ilişkin usul ve esaslar ile piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle uygulanacak temerrüt yönetimi ve oluşturulacak temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esaslar Kurum (EPDK) tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir”.

“(15) EPİAŞ tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen piyasalara ilişkin olarak EPİAŞ ve merkezi uzlaştırma kuruluşu nezdinde tutulan teminatlar ile oluşturulan temerrüt garanti hesabındaki varlıklar, amaçları dışında kullanılamaz, haczedilemez, rehnedilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz”.