1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İletim sistemi kullanımı gecikme zammı 1,3 kata düşürüldü

İletim sistemi kullanımı gecikme zammı 1,3 kata düşürüldü

Elektrik iletim ve dağıtım sistemi kullanım faturalarında gecikme zammı 2 kattan 1,3 kata düşürüldü.

İletim sistemi kullanımı gecikme zammı 1,3 kata düşürüldü

Enerji Günlüğü - Elektrik iletim ve dağıtım sistemi kullanıcılarının gecikmiş ödemelerinde uygulanan gecikme zammı 2 kattan 1,3 kata düşürüldü. 

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Elektrik iletim veya dağıtım sistemine bağlanıp bu sistemleri ve enterkonneksiyon hatlarını kullanan OSB’ler dışındaki kullanıcıların kullanım şartlarını ve kullanım bedellerini düzenleyen Yönetmelikte yer alan ve daha önce 2 kat olarak bildirilen gecikme zammı, 1,3 kat olarak güncellendi. 

Yönetmelik uyarınca Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) veya dağıtım şirketi, her türlü vergi ve yükümlülüklerin de ilave edildiği ayrıntılı ödeme bildirimini, takip eden ay içinde kullanıcıya gönderiyor. Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine ödüyor. 

Ödemede gecikilen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanan gecikme zammı uygulanıyor. İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran iki kat olarak uygulanıyordu. Değişiklikle beraber gecikme zammı 1,3 kat olarak uygulanacak.