1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İnşaatı durdurulmuş santrallere yeniden start

İnşaatı durdurulmuş santrallere yeniden start

Enerji Günlüğü - Yeni Elektrik Piyasası Kanunu'nun çıkmasından önce herhangi bir nedenle iptal edilmiş elektrik üretim lisansları, sahiplerine yeniden...

İnşaatı durdurulmuş santrallere yeniden start

Enerji Günlüğü - Yeni Elektrik Piyasası Kanunu'nun çıkmasından önce herhangi bir nedenle iptal edilmiş elektrik üretim lisansları, sahiplerine yeniden verilecek. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş lisanslar da, iptal edilerek, sahiplerine yeniden lisans verilecek. 

Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, yeni Elektrik Piyasası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 14 Mart 2013 öncesi geçerli bir üretim lisansına dayalı olarak santral inşaatına başlamış ancak üretim lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya durdurulmuş lisans sahiplerine, yeni üretim lisansı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

BAKANLIK GERİ DÖNÜLEMEZ DERSE...

Yönetmeliğe göre, üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde, herhangi bir nedenle iptal edilmiş elektrik üretim lisanslarının sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yeniden üretim lisansı verilecek. Bunun için, lisans sahiplerinin en geç 13 Mart 2014 tarihine kadar EPDK'ya bşavuruda bulunması gerekiyor. EPDK, kendisine yapılan başvuruyu takip eden beş iş günü içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan santral inşaatının geri dönülemez bir aşamaya gelip gelmediğinin ve tesisin faaliyete geçmesinde kamu yararı olup olmadığının tespit edilmesini talep edecek. Bakanlık, en geç 30 gün içinde bu başvuruyu sonuçlandırarak EPDK'ya bildirecek.

İNŞAAT SÜRESİ DERÇ EDİLECEK

Başvuruya konu üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiği ile kamu yararı bulunduğunun yazılı olarak Kuruma bildirilmesi halinde lisans sahibi tüzel kişiye yeniden üretim lisansı verilecek. Lisans verme işlemi, üretim lisansı başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerin güncellenmesinden sonra 10 iş günü içinde tamamlanacak. Yeni lisansa, inşaat süresi de derç edilecek.

YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞLAR DA YENİLENİYOR

Yönetmelik kapsamına giren üretim lisanslarından, haklarında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olan lisans sahibi tüzel kişilere de yeniden üretim lisansı verilerek, eşzamanlı olarak, mevcut üretim lisansları sona erdirilecek.

BELGESİ EKSİK LİSANSLAR ASKIYA ALINACAK

Yeniden üretim lisansı verilen tüzel kişi, belgelerin tamamlanmamış olması halinde, üretim tesisi yatırımına başlanması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri, lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tamamlayarak Kuruma sunmakla yükümlü kılındı. Bu süre içerisinde, ilgili tüzel kişi, üretim lisansı ile ilgili tüm faaliyetlerine devam edecek. Bu süre içerisinde de gerekli izin, onay, ruhsat ve benzeri belgelerin tamamlanamaması halinde, ilgili tüzel kişinin faaliyetleri, söz konusu izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeler tamamlanıncaya kadar durdurulacak. Bu husus, ilgili tüzel kişiye verilecek üretim lisansına dercedilecek.

HES'LER YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA

Kanunun geçici 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirtilen iznin alınmasının gerekmesi halinde, ilgili tüzel kişi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Kanunda belirtilen süre içinde başvuru yapılması zorunlu. Bu arada, yeni yönetmelik hidroelektrik üretim tesisleri için uygulanmayacak.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILACAK

Yönetmelikteki geçici bir maddeyle de yeniden üretim lisansı verilen tüzel kişilerin, üretim lisansı verilme tarihinden itibaren iki yıl içerisinde esas sözleşmelerini ilgili mevzuata uygun hale getirmeleri ve asgari sermaye şartını sağlamaları zorunlu hale getirildi. Yine geçici maddeye göre yeniden üretim lisansı verilen tüzel kişinin faaliyetleri, iki yıllık süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar durdurulacak.

Önceki ve Sonraki Haberler