1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. IPM: Türkiye, karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabilir

IPM: Türkiye, karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabilir

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), ekonomide yapılacak düzenlemelerle Türkiye’nin, karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabileceğini öngörüyor.

IPM: Türkiye, karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabilir

Enerji Günlüğü - Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), ekonomide yapılacak düzenlemelerle Türkiye’nin, karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabileceğini öngörüyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) hazırladığı ‘Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır’ raporu online bir etkinlikle açıklandı. Rapora göre, ekonomide yapılacak düzenlemelerle Türkiye, karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içinde ulaşabilir. 

Net Sıfır Senaryosu’na göre, net sıfır hedefi doğrultusunda, tüm sektörlerde enerji tüketimi kaynaklı CO2 emisyonlarının 2018 seviyesine göre 2030’da yüzde 37, 2050’de ise yüzde 80 azalarak 74 milyon ton CO2’ye inmesi mümkün. Sanayiden kaynaklanan proses emisyonları da hesaba katıldığında, ekonomi genelindeki CO2 emisyonları 2018’e göre 2030’da yüzde 32, 2050’de ise yüzde 70’e yakın azalarak 132 Milyon ton CO2’ye gerileyebilir.

EN HIZLI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE EMİSYONLAR AZALTILABİLİR

Türkiye’nin Net Sıfır hedefine nasıl ulaşacağını ortaya koyan ilk araştırma olan çalışmada, en hızlı karbon azaltımı yapılabilecek sektörün elektrik olduğu vurgulanırken, elektrik üretimi kaynaklı emisyonların 10 yılda yarıya indirilmesi öngörülüyor.

2030’a kadar hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplamdaki payının yüzde 17’den yüzde 50’ye çıkarılması, 2030’dan önce başlayan kömürden çıkışın 2035’te tamamlanması, hedefe ulaşmadaki önemli adımlar.

"NDC NET SIFIR HEDEFİYLE UYUMLU DEĞİL”

İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, etkinlikte yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin 2015’te, niyet beyanı olarak sunduğu Ulusal Katkı Beyanı’nın (NDC), 2053’te Net Sıfır hedefiyle uyumlu olmadığını, Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu orta ve uzun vadeli bir yol haritası belirlenmesi ve yeni bir Ulusal Katkı Beyanı’nın hazırlanması gerektiğini belirtti. Dr. Şahin, raporla Türkiye’nin iklim politikası ve karbon sıfır dönüşümünün bilimsel temelde tartışılmasını amaçladıklarını söyledi.  

SIFIR KARBONUN YOL HARİTASI

Dr. Şahin, raporda yer verilen karbon emisyon değerlerine ulaşabilmek için orta ve uzun vadede bütün sektörleri kapsayan, net ve ölçülebilir hedefler konulmasını gerektiğinin altını çizdi. Şahin yol haritasını şöyle açıkladı: 

  1.2018 emisyonların tepe noktasına çıktığı yıl olarak kabul edilebilir ve 2021’den itibaren emisyonların azaltılacağı öngörülebilir.

    2.Tüm sektörlerde enerjiden kaynaklanan karbondioksit emisyonları, 2030’da 2018 seviyesine göre yüzde 37, bütün karbondioksit emisyonları ise 2030’da 2018 seviyesine göre yüzde 32 azaltılabilir.

    3.Elektrik üretiminin en hızlı azaltım sağlanacak sektör olmasından hareketle, elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonlar 2030’da yarıya indirilebilir.

    4.Enerji üretiminde kömürün 2035’te tamamen terk edilmesi hedeflenebilir.

    5.Elektrik üretiminde doğal gaz, şebeke esnekliğiyle ilgili daha iddialı çözümler üretmek yoluyla 2050’de tamamen terk edilebilir.

    6.Modern yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle) kurulu gücünün elektrik kurulu gücündeki payı 2030’da yüzde 50’ye çıkarılabilir.

    7.2030’a kadar her yıl ortalama 3 GW güneş ve 2,5 GW rüzgar enerjisi santrali yapılarak 2030’da her iki yenilenebilir enerjinin kurulu gücü yaklaşık 35 GW’a ulaştırılabilir.

    8.Elektrikli araçların toplam binek araçları arasındaki oran 2030’da en az yüzde 20’ye, toplu taşımada ve yük taşımada kullanılan araçlar arasındaki oran en az yüzde 10’a çıkarılabilir.

    9.Binalarda kömür kullanımının en kısa zamanda sonlandırılması, doğal gazdan elektriğe geçilmesi ve ısı pompalarının kullanımının hızlandırılması yoluyla 2030’da 2018 seviyesine göre yüzde 50 emisyon azaltımı hedeflenebilir.

    10.Sanayide emisyonları azaltacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, daha fazla yenilenebilir kaynak kullanımı ve elektrifikasyon, döngüsel ekonomi yaklaşımlarının, hammadde tüketiminde verimliliğin, geri dönüşüm ve sıfır atık yöntemlerinin kullanılması konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları hızlandırılabilir. 

Önceki ve Sonraki Haberler