1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İptal edilmiş elektrik lisansı yenilenemeyecek

İptal edilmiş elektrik lisansı yenilenemeyecek

Enerji Günlüğü - Herhangi bir nedenle iptal edilmiş elektrik üretim lisansı, santral inşaatı geri dönülemez noktaya gelmiş olması halinde de yenilenemeyecek.Anayasa...

İptal edilmiş elektrik lisansı yenilenemeyecek

Enerji Günlüğü - Herhangi bir nedenle iptal edilmiş elektrik üretim lisansı, santral inşaatı geri dönülemez noktaya gelmiş olması halinde de yenilenemeyecek.

Anayasa Mahkemesi, Elektrik Piyasası Kanunu'nun bazı hükümlerini iptali istemiyle CHP tarafından açılan davayı karara bağladı. Buna göre davayı esastan inceleyen mahkeme heyeti, Kanun'un geçici 8 ve geçici 14. maddelerinin iptaline hükmetti.

Yüksek Mahkeme, Kanun'un "inşaatına başlanmış tesislere yeni lisans verilmesi"ni düzenleyen geçici 14. maddesinin birinci fıkrasını Anayasa'ya aykırı buldu. Birinci fıkrası, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir üretim lisansına dayalı olarak santral inşaatına başlamış ancak lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya durdurulmuş lisans sahiplerine; Bakanlıkça üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi ve kamu yararı görülmesi şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kuruma başvurulması halinde kurum tarafından lisans verilir. Bu fıkra hidroelektrik üretim tesislerini kapsamaz" hükmünü içeriyordu.

BAZI LİSANSLAR YENİLENMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümler çerçevesinde bazı elektrik üretim santrallerine, iptal edilmiş lisanslarının yerine yenileri verilmişti. Bundan böyle yerine bir düzenleme getirilinceye kadar, benzer durumdaki iptal edilmiş lisanslar yenilenemeyecek.

Anayasa Mahkemesi, maddenin birinci fıkrası iptal edildiğinden, uygulanma imkanı kalmayan diğer fıkralarını da iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 8. maddesi ise Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleriyle varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine, bunların özelleştirilmeleri halinde de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31 Aralık 2018'e kadar süre tanıyordu. Madde, Bakanlar Kurulu'nun bu sürenin üç yıla kadar uzatılmasına yetkili kılınmasını da düzenliyordu. Bu düzenlemeyle ilgili iptal kararı, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.