1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İşte Enerji Bakanlığı`nın elektrik üretim altyapısındaki 2012 bilançosu

İşte Enerji Bakanlığı`nın elektrik üretim altyapısındaki 2012 bilançosu

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 2012 yılında yatırım tutarı 5,5 milyar Dolar olan 4.192 MW’lık projenin geçici kabulünü...

İşte Enerji Bakanlığı`nın elektrik üretim altyapısındaki 2012 bilançosu

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 2012 yılında yatırım tutarı 5,5 milyar Dolar olan 4.192 MW’lık projenin geçici kabulünü yaptı.

ETKB tarafından hazırlanan “Enerjide Yarım Asır, Tam Güç “ başlıklı 2012 yılı Faaliyet Raporu’na göre, 2012 yılı sonu itibarıyla kurulu gücün 38,7’sini yenilenebilir enerji, yüzde 61,1’ini termik ve yüzde 0,2’sini diğer kaynaklar oluşturdu.

2012 yılında doğalgazın kurulu güç içindeki payı yüzde 30 olurken, üretimdeki payı ise yüzde 40’lar seviyesinde oldu. ETKB Raporunda, 2023 hedefleri doğrultusunda, elektrik üretiminde kullanılan yıllık 7,2 milyar Dolar karşılığı 16 bcm’lik doğalgaz ithalatını azaltmayı hedeflediğini belirtti. Bu hedefler doğrultusunda 2012 yılında 2.482 MW’lık Hidroelektrik Santralı’nın (HES) devreye alındığı kaydedildi.

ÖZEL SEKTÖRÜM PAYI YÜZDE 62’LERE YÜKSELDİ

Rapor’da 2012 yılı sonu itibarıyla kurulu güçteki kamunun payının yüzde 43’e düşmüş olduğu ve 2002 yılında yüzde 38 olan özel sektörün payının ise yüzde 62’lere yükseldiği kaydedildi. 

KURULU GÜCÜN YÜZDE 38,7’Sİ YENİLENEBİLİR KAYNAK

Yenilenebilir enerji santrallarının kurulu gücü ise 2012 yılı sonu itibarıyla 22.043 MW’a ulaşırken, böylece kurulu gücün yüzde 38,7’si yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hale geldi. Hidroelektrik Santral (HES) kapasitesi ise yıl sonu itibarıyla 20.000 MW’a yaklaştı.

RES KURULU GÜCÜ 2.261 MW OLDU

2012 yılı sonu itibarıyla 9.734 MW’lık rüzgar enerjisi santralına (RES) üretim lisansı verildi. Yıl sonunda RES kurulu gücü ise 2.261 MW olarak belirlendi. Rapor’da Güneş Enerjisi Santralları’nın (GES) kurulması için ise 2013 yılında lisans başvurularının alınacağı kaydedildi.

RES ve GES’lerin olası olumsuz etkilerine karşı sistem güvenliğinin sağlanması amacıyla da Güneş Enerjisi İzleme Ve Denetim Faaliyeti ile Güneş İzleme Ve Tahmin Merkezi Projesi, Pompajlı HES Destekli RES Projesi, Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi ( RİTM) Projeleri geliştirildi.

JEOTERMAL KURULU GÜÇ 162,2 MW’A ULAŞTI

Jeotermal kapasitenin de 2014 yılı sonuna kadar 300 MW’a çıkartılması hedeflenmiş olup, bu doğrultuda 2012 yıl sonu itibarıyla jeotermal kurulu güç 162,2 MW’a çıkartıldı. 

ÖZEL SEKTÖR 2.500 MW’LIK LŞNYİT SANTRALI YAPACAK

Rapor’da, 2012 yılında bazı linyit sahalarının toplamda en az 1.320 MW’lık termik santral kurulmak üzere özel sektöre ihaleler ile verildiği ve yıl içinde diğer sahalarda da 1. 235 MW’lık santralın kurulması amaçlı çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Böylece, öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi halinde, 2.500 MW’lık linyit santralının sisteme alınmasının hedeflendiği bildirildi.

Rapor’da ayrıca, 2012 yılında Afşin Elbistan Linyit Sahaları’nın değerlendirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili işbirliği anlaşması imzalandığı hatırlatıldı.  

34 SAHA ÖZEL SEKTÖR İŞLETMECİLİĞİNE AÇILDI

Zonguldak’da yer alan 1,3 milyar tonluk taş kömürü rezervinin değerlendirilmesi için yapılan mevzuat değişikliği ile havzanın rödovans yolu ile işletilmesinin önü açılmış olup, bu kapsamda 30 taşkömürü, 3 kuvars kumu ve 1 adet de boksit olmak üzere 34 sahanın özel sektör işletmeciliğine açıldığı belirtildi. Bu sahalarda 2012 yılı sonu itibarıyla 835.157 ton taş kömürü üretildiği belirlendi.

Önceki ve Sonraki Haberler