1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İşte reform planı kapsamında enerjide yapılacak eylemler!

İşte reform planı kapsamında enerjide yapılacak eylemler!

Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında bu yılın sonuna kadar rekabetçi serbest bir doğal gaz piyasası ve elektrikli araç şarj altyapısının oluşturulması için yasal düzenlemeler tamamlanacak.

İşte reform planı kapsamında enerjide yapılacak eylemler!

Enerji Günlüğü - Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında bu yılın sonuna kadar rekabetçi serbest bir doğal gaz piyasası ve elektrikli araç şarj altyapısının oluşturulması için yasal düzenlemeler tamamlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimini açıkladı. Pakette yer alan ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanması planlanan enerji sektörüyle ilgili reformlar, enerji verimliliği desteklerinin genişletilmesi, rekabetçi serbest bir doğal gaz piyasası yapılandırması, madencilik petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve elektrikli araç şarj altyapısının hayata geçirilmesi konularını içeriyor. Ayrıca 30 Haziran 2021 tarihine kadar da elektrik depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapının ikincil mevzuatta yapılacak düzenlemelerle tamamlanması yer alıyor.

Pakette yer alan enerji sektörü düzenlemeleri şöyle:

- Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılacak değişiklikle binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamına dahil edecek Kanun düzenlenmesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

- Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapının ikincil mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

- Doğal gaz piyasası yeniden yapılandırılarak rekabetçi serbest bir piyasanın geliştirilmesi için Kanun ve ikincil mevzuatta yapılacak düzenlemeler 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

- Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da artırıldığı bir piyasa oluşturulması planlanıyor. Bu kapsamda Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve ikincil mevzuatta yapılacak düzenlemeler 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

- Elektrikli araç şarj altyapısının hayata geçirilmesi kapsamında Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve ikincil mevzuatta yapılacak düzenlemeler 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacak. Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek.

- Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek.

- Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak.

- Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Ar- Ge çalışmaları desteklenecek. Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil finansmandan ülkemizin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Önceki ve Sonraki Haberler