1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. İvriz ve Dere HES için işletme ihalesi açıldı

İvriz ve Dere HES için işletme ihalesi açıldı

Enerji Günlüğü - Konya'da bulunan İvriz ve Dere hidroelektrik santrallerinin hizmet alımı yoluyla iki yıllığına işletilmesi için ihale açıldı.Elektrik...

İvriz ve Dere HES için işletme ihalesi açıldı

Enerji Günlüğü - Konya'da bulunan İvriz ve Dere hidroelektrik santrallerinin hizmet alımı yoluyla iki yıllığına işletilmesi için ihale açıldı.
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Dere HES ve İvriz HES'in, iki yıl süreli hizmet alımı yoluyla işletilmesi işi, açık ihale usulüyle ihale edilecek. Konya il sınırları içinde bulunan Dere HES ve İvriz HES tesisleriyle ilgili ihale, 12 Şubat 2013 saat 10:00'da EÜAŞ'ın Bahçelievler ANKARA adresinde yapılacak.

BENZERİ İŞLER YAPMA ŞARTI
İhaleye katılmak isteyenlerde deneyim aranıyor. Deneyim kabul edilecek benzer işler ise şöyle:
Hidrolik, termik, doğalgaz elektrik üretim tesisleriyle ilgili olarak; Tesislerde yer alan ve enerji üretim prosesinin bir parçası olan ana iş gruplarından (türbin, generatör, komple kontrol-kumanda sistemi) en az birinin komple imalatını veya montajını yapmış olmak ya da söz konusu elektrik üretim tesisinin komple devreye alma çalışmalarını yapmış olmak; Tesisin komple işletme ve bakım hizmetlerini yürütmüş bulunmak; EPDK tarafından verilmiş elektrik üretim lisansını haiz elektrik üretim tesis veya tesislerinin tamamını yapıp işletmeye almış olmak... İhaleye teklif verecek isteklilerin sözkonusu 3 belgeden en az bir tanesine sahip olmaları gerekiyor.

YERİ GÖRMEDEN İHALEYE KATILMAK YOK
İhaleye teklif verecek istekliler öncelikle işin yapılacağı KONYA İl sınırları içerisinde bulunan Dere HES ve İvriz HES'e gidecek, santralda bulunan görevliler ile birlikte tesisi gezip, gerekli bilgileri aldıktan sonra görevli ile birlikte, Dere HES ve İvriz HES'in sorumlu Müdürlük olarak bağlı bulunduğu EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğünü (0386) 716 83 02 - 716 83 03 nolu telefondan arayarak firma yetkilisinin tesise gelip istenilen yerleri gördüğünü teyit ettirdikten sonra, sorumlu Müdürlük (Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü KIRŞEHİR) yetkililerinden "Yer Görme" belgesini alarak teklifine eklemek zorunda.

YERLİ İSTEKLİLER KATILABİLECEK
Kazanan isteklinin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihaleye, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecek. Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek. Teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden verecek. İhale sonucu, İhale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatıracak.

Önceki ve Sonraki Haberler