1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. İzmir ve Bursa’da 3 binada enerji verimliliği projesi yapılacak

İzmir ve Bursa’da 3 binada enerji verimliliği projesi yapılacak

Çevre Bakanlığı İzmir ve Bursa’daki 3 kamu binasında enerji verimliliği projesi uygulama işi yaptıracak.

İzmir ve Bursa’da 3 binada enerji verimliliği projesi yapılacak

Enerji Günlüğü - Çevre Bakanlığı İzmir ve Bursa’da eğitim kuruluşlarına ait 3 kamu binasında enerji verimliliği projesi uygulama işlerini, KABEV Projesi kapsamında ihaleye çıkaracak. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında 70.434m2 alana kurulu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü binası (Lot-1); 18.600m2’de kurulu İzmir Bakırçay Üniversitesi A, B, C ve D Bloklar (Lot-2) ile ayrıca ihaleye çıkacak olan 12.910m2 yüzölçümlü alanda kurulu bulunan Bursa Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi binasının enerji verimliliği tadilatı proje ve uygulama işlerini; Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemi ve kapalı zarf usulüyle ihale edecek. İhalelerde elektronik tekliflere izin verilmeyecek.

İZMİR İHALESİ 06 NİSAN'DA YAPILACAK

İzmir’deki 2 bina için verilecek olan tekliflerin en geç 06 Nisan 2023 günü saat 15.00’e kadar Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, 2082. Cadde, No: 52, Çankaya, Ankara adresine teslim edilecek. Teslim edilen teklifler, 06 Nisan 2023 günü saat 15.10’da katılımcıların huzurunda açılacak. 

İzmir ihalesine teklif verenlerin, Lot-1 için asgari 3.000.000 liralık veya 170.000 dolarlık; Lot-2 için ise asgari 1.500.000 liralık veya 70.000 dolarlık geçici teminat mektubu sunmaları gerekecek. İzmir’deki ihale kapsamında verimlilik projesi uygulanacak olan kamu binalarının toplam yüzölçümü 89.034m2 olacak. Ayrıca her 2 proje de şartname gereği, 240 gün içinde tamamlanacak. İzmir ihalesine konu olan binaların her biri için, Yapı İleri Genel Müdürlüğünden 500’er TL karşılığında, ayrı şartnameler alınması gerekiyor. 

BURSA'DAKİ İHALE 12 MAYIS'TA

Bursa’daki ihaleye tekliflerin ise en geç 12 Mayıs 2023 günü saat 15.00’e kadar Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, 2082. Cadde, No: 52, Çankaya, Ankara adresine teslim edilecek. Teslim edilen teklifler, 12 Mayıs 2023 günü saat 15.10’da katılımcıların huzurunda açılacak. 

Bursa’daki ihaleye teklif verenlerin asgari 500.000 liralık veya 25.000 dolar tutarında geçici teminat mektubu sunmaları gerekecek. Bu projenin de şartname gereği, 240 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Bursa’daki ihalenin evrakı 750 TL karşılığında Yapı İleri Genel Müdürlüğünden alınabilecek.