1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. JEOTERMAL

  4. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesine hız!

Jeotermal kaynakların değerlendirilmesine hız!

Enerji Günlüğü - Enerji Bakanlığı, jeotermal kaynakların daha hızlı devreye sokulması için yönetmelik değişikliği yapdı. Buna göre jeotermal...

Jeotermal kaynakların değerlendirilmesine hız!

Enerji Günlüğü - Enerji Bakanlığı, jeotermal kaynakların daha hızlı devreye sokulması için yönetmelik değişikliği yapdı. Buna göre jeotermal saha işletme ruhsatı alanlar gerekli diğer izinlerin alınması için en geç üç ay içinde başvurularını yapmış olacak. . 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 24 Eylül 2013 tarihli sayısında yayımladı. Yönetmelik, belirlenmiş ve belirlenecek jeotermal kaynaklar ile jeotermal kökenli gazların yanı sıra çözünmüş katı madde içeriği litrede en az 1000 mg olan doğal mineralli suların da aranması ve işletilmesi için ruhsatların verilmesi, devredilmesi, birleştirilmesi, ruhsatın sona erdirilmesi ile ilgili usul, esas ve yaptırımları da kapsadı.

İŞLETME RUHSATI ARDINDAN 3 AY İÇİNDE İZİN BAŞVURULARI YAPILACAK

İşletme ruhsatı alındıktan sonra, mevzuattan kaynaklanan gerekli izinlerin alınması için ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geç 3 ay içinde girişimde bulunulması zorunlu olacak. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) işlemleri tamamlanmadan ve gerekli izinler alınmadan işletme faaliyetlerine başlanmayacak. Gerekli izinlerin 3 yılda alınamaması durumunda ruhsat iptal edilecek.

İl özel idarelerinden izin alınmadan yapılan işlem ve faaliyetlerin tespiti halinde, teminat irat kaydedilerek faaliyetler durdurulacak. Ruhsatlar, ruhsat sahibinin müracaatta bulunması halinde birleştirilebilecek. 

ARAMA VE ÜRETİMLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Birbirine mücavir arama veya işletme ruhsatlı sahalarda ruhsat sahiplerinin sınırlara 1000 metreden yakın yerlerde üretim amacıyla yaptıkları kuyu açma talepleri ile ilgili olarak il özel idaresi tarafından izin verilmeden önce uzman kuruluşlar veya üniversitelerden görüş alınacak.

Jeotermal kaynak ile ilgili arama ruhsat sahibi, mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu alanlarda; sondaj yapılmasını gerektiren arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle il tarım müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracak. Başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde il tarım müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucu uyulması gereken esaslar belirlenerek mera tahsis amacı değiştirilmeden izin verilecek.