1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Jet yakıtı ve deniz yakıtı satışına sınırlama

Jet yakıtı ve deniz yakıtı satışına sınırlama

Enerji Günlüğü - Jet yakıtı satışına lisansa işletme zorunluluğu getirildi ve süresi sözleşme süresi ile sınırlandırılırken, depolama veya...

Jet yakıtı ve deniz yakıtı satışına sınırlama

Enerji Günlüğü - Jet yakıtı satışına lisansa işletme zorunluluğu getirildi ve süresi sözleşme süresi ile sınırlandırılırken, depolama veya ikmal hizmeti yetkisini verme de üç kişi ile sınırlandırıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe koydu.

Buna göre, Jet yakıtı satışını lisansa işletmek zorunluluğu getirildi. Ayrıca, Jet yakıtı satış yetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesinin süresini aşamayacak ve Lisans sahipleri, jet yakıtı satış yetkisine sahip olmak için bu fıkra kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz etmesi gereken toplamda en çok üç kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilecekler.

Yönetmeliğin yeni halinde, İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Yükümlülüklerini düzenleyen Yönetmeliğin “İhrakiyeye, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi” şeklinde olan 32 nci maddesinin ikinci fıkrası“İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satacak kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına aldıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) uyarınca büyük heliportlara ilişkin olarak kendi adlarına aldıkları Heliport İşletme Ruhsatını Kuruma ibraz ederek jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletmek zorundadır. Jet yakıtı satış yetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesinin süresini aşamaz. Lisans sahipleri, jet yakıtı satış yetkisine sahip olmak için bu fıkra kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz etmesi gereken toplamda en çok üç kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilir. Üçten fazla kişiyle sözleşme yapmış lisans sahipleri hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç kişinin ismini, diğer depolama veya ikmal hizmeti sözleşmelerinin feshedildiğine dair belgelerle Kuruma bildirir ve uygun şekilde bildirilmeyenlerin jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletme talepleri reddedilir.” şeklinde değiştirildi.

Önceki ve Sonraki Haberler