1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Kaçak akaryakıta karşı SÜPER KURUL

Kaçak akaryakıta karşı SÜPER KURUL

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele için 7 bakandan oluşan yeni bir kurul oluşturuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın koordinasyonunda...

Kaçak akaryakıta karşı SÜPER KURUL

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele için 7 bakandan oluşan yeni bir kurul oluşturuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın koordinasyonunda oluşturulan kurulun diğer üyeleri ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız... Bu yedi bakanlık bünyesinde, bakanlık müsteşarlarının koordinasyonundaki akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele komisyonları da yeniden oluşturulacak. Birer komisyon da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, başkanların koordinasyonunda oluşturulacak.

Akaryakıt kaçakçılığıyla daha iyi mücadele edilmesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni bir başbakanlık genelgesi yayımlandı. 2012/19 sayılı genelgeyle akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklarla diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler; bu kapsamdaki çalışmaların koordinasyonu yeniden düzenlendi. Genelgeyle yapılan yeni düzenleme maddeler halinde şöyle sıralanıyor:

YEDİ BAKANLI SÜPER KURUL
1 – Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanı koordinasyonunda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından oluşan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu” teşekkül ettirilmiştir.

BAKANLIKLAR, EPDK VE GİB'DE KOMİSYON
2 – Gümrük ve Ticaret, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarında Müsteşarların; Gelir İdaresi Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığında ise Başkanların koordinasyonunda yeniden oluşturulacak “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları” çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerdir.

KOORDİNASYON GÜMRÜK BAKANI'NDA
3 – Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonlarınca yürütülecek çalışmaların çerçevesi, toplantılar ve raporlamaya ilişkin esaslar başta olmak üzere her türlü husus; koordinasyondan sorumlu Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenecektir.

EPDK'DAN AKARYAKITA ADIM ADIM TAKİP SİSTEMİ
4 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, serbest dolaşıma giren akaryakıtın giriş noktasından başlayarak tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreci izleyebilecek online bir sistem kurma çalışmaları kısa sürede tamamlanarak, sistem Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu’nda yer alan kurumların ortak kullanımına sunulacaktır.

KAPASİTE FAZLASI ÜRÜN TALEBİNE İZİN YOK
5 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, kapasite raporlarında belirtilen miktarlardan fazla akaryakıt harici petrol ürünü temin edilmesinin engellenmesi amacıyla uygunluk yazısı uygulaması başlatılacak ve bu amaçla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve veri paylaşımı elektronik ortamda sağlanacaktır.

YENİ CAYDIRICI ÖNLEMLER YOLDA
6 – Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin ve caydırıcılığın artırılması amacıyla ilgili mevzuat ve düzenlemelerde yapılması gereken değişiklik çalışmaları, ilgili kurumlarca en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

MEVZUATA AYKIRILIKLARA JET HIZIYLA CEZA
7 – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve çıkarılan yönetmelik hükümlerine, Kurul tarafından onaylanan tarife ve yönetmeliklere, lisans hüküm ve şartlarına ve Kurul kararlarına aykırı davranıldığı durumlarda verilecek idari para cezaları; ön araştırma veya soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra en geç üç ay içerisinde karara bağlanacaktır.

10 NUMARA YAĞ DENETİMLERİ SIKLAŞACAK
8 – Sanayi üretiminde kullanılmak amacıyla tecil-terkin sisteminden faydalanarak akaryakıt harici petrol ürünü ithal veya temin eden firmaların, bu ürünleri doğrudan akaryakıt olarak veya akaryakıta karıştırarak piyasaya sürmelerinin engellenmesi amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca periyodik olarak denetimler gerçekleştirilecektir.

ÖTV'SİZ, MARKERSİZ AKARYAKITA KARŞI SIKI ÖNLEM
9 – Liman Başkanlıklarınca, özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiş akaryakıt alımlarına ilişkin denetimler ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince; akaryakıt ve LPG istasyonlarında lisans, ulusal marker ve sayaç denetimlerinin sağlıklı, etkili ve sürekli şekilde yapılması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

ELE GEÇEN KAÇAK ÜRÜNLERE ÖZEL DEPO
10 – El konulan kaçak akaryakıtın konulacağı depolarla, ele geçirilen materyallerin konulmasına yönelik tesisler yapılacak, bu amaçla İl Özel İdarelerine gerekli kaynak aktarılacaktır.

MÜŞTEREK DENETİM İÇİN ÖZEL EKİP
11 – Müşterek kontrol ve denetim yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile gerekli durumlarda bünyesinde Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonu bulunan diğer kurum personelinin de katılımıyla oluşacak özel bir ekip kurulacaktır.

ARAÇ, GEREÇ VE ÖDENEK EPDK'DAN
12 – Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli veya görevlendirilecek kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen araç, gereç ve ödenek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gecikmeksizin karşılanacaktır.

İTHALATTA ÇİFTE FATURAYA KARŞI ETKİN ÖLÇÜM
13 – Yabancı ülkelerden ithal edilen akaryakıtın çift fatura, çift konşimento ve benzeri evraklarla düşük beyan edilerek fazla akaryakıt sokulmasını önlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akaryakıtın boşaltılması sırasında koordineli olarak etkin ölçüm ve denetim yapılacak ve bilgiler ilgili kurumlarca ortak kullanıma açılacaktır.

EKSİK DÜZENLEMELER SÜRATLE YÜRÜRLÜĞE
14 – Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda mevcut mevzuata göre yürürlüğe konulması gereken yönetmelikler ve diğer düzenlemelerden eksik olanlar; ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından süratle hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.

KAÇAKÇILIK ZANLILARINA SİCİL KAYDI
15 – Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları tarafından; denetim yapılan istasyon ve tesisler, ele geçirilen akaryakıt türleri, miktarı, zanlılar ve taşıtlara ait bilgiler, piyasaya sunulan ve tüketilen petrol ürünleri miktarının tespitine yönelik dönemsel üretim ve tüketim rakamları üçer aylık dönemler halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilecek, Bakanlıkça bu bilgilerle gerek görülecek diğer bilgilerin de yer aldığı bir veri tabanı kurularak Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulunda yer alan kurumların kullanımına açılacaktır.

HER KOMİSYON, DİĞERLERİNİN RAPORUNU DA İZLEYECEK
16 – Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları; diğer kurumlar ile kendi kurumlarındaki akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda hazırlanan üçer aylık raporları inceleyerek alınması gereken önlem veya yapılması gereken bir işlem olup olmadığını tespit edecek ve gereğini zamanında yerine getirecektir.

ÜÇ AYDA BİR BAKANLAR KURULU'NA RAPOR
17 – Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonları tarafından hazırlanan üçer aylık raporlar çerçevesinde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele genel raporu düzenlenerek, gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacaktır.

ESKİ DÜZENLEMELER KALKTI
18 – 1/12/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06/14321 sayılı yazı ile 8/9/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06/10703 sayılı yazı uygulamadan kaldırılmıştır.

Önceki ve Sonraki Haberler