1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Kamu enerjide tasarruf ve verimlilik tedbirleri alacak

Kamu enerjide tasarruf ve verimlilik tedbirleri alacak

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi uyarınca, kamu alımlarında enerji tasarrufu ve enerji verimliliğiyle ilgili tedbirler alınacak.

Kamu enerjide tasarruf ve verimlilik tedbirleri alacak

Enerji Günlüğü - Cumhurbaşkanlığı, kamu alımlarında enerji tasarrufu ve enerji verimliliği tedbirlerini de öngören Tasarruf Tedbirleri Genelgesini yayımladı. 

2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge, 2121/14 sayılı Genelgeyi de yürürlükten kaldırdı. 

Yeni Genelgeye göre, bugün itibarıyla sözleşmesi imzalanmış mal ve hizmet satın almaları ile yapım işleri ihalelerinin 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine göre gözden geçirilecek; Genelgeye uygun olmayan ihaleler iptal edilecek. 

Genelgede enerji alınlarıyla ilgili başlıkta; kamu kurum ve kuruluşlarının enerji maliyetlerinin azaltmak amacıyla Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde yer alan tasarruf önlemlerine uyulması gerekecek. 

Bu kapsamda uygulanması zorunlu olan tasarruf tedbirleri aşağıdaki gibi bildirildi. 

  • Doğalgaz ve elektrik enerjisi tedarikinde serbest tüketici kriterlerini sağlayan binalarda ihale usulleri uygulanacak. 
  • Genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer tasarruf sağlayıcı tedbirler ivedilikle alınacak.
  • Kamu binaları ve kamu tesislerinde enerji verimliliğini arttıracak uygulamalar geliştirilecek. 
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması hususunda azami gayret gösterilecek. 
  • Kamu alımlarında enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilecek. 

Ayrıca Genelgenin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, kapsam dahilindeki hususlarla ilgili münferit olarak izin alınmış iş ve işlemler için 3 ay içinde yeniden izin alınması gerekecek.