1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Kangal Termik Santrali`nin Siyah Kalem`e devri onaylandı

Kangal Termik Santrali`nin Siyah Kalem`e devri onaylandı

Enerji Günlüğü - Kangal Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların "Varlık Satışı", yanındaki maden sahalarının "İşletme Hakkının...

Kangal Termik Santrali`nin Siyah Kalem`e devri onaylandı

Enerji Günlüğü - Kangal Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların "Varlık Satışı", yanındaki maden sahalarının "İşletme Hakkının Verilmesi" yoluyla Konya Şeker ve Siyah Kalem konsorsiyumuna devri, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından onaylandı. 

Kangal Termik Santrali ve kullandığı maden sahasının özelleştirilmesiyle ilgili ÖYK Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararda, 22/10/2012 tarih ve 2012/156 sayılı ÖYK kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Elektrik Üretim AŞ'ye ait Kangal Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan Elektrik Üretim AŞ ve Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların “Varlık Satışı”, 53318 ve 72760 no’lu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Karar'ın devamı şöyle:

"8/2/2013 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;

1) Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Kangal Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan Elektrik Üretim A.Ş. ve Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazların “Satış”, 53318 ve 72760 no’lu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde;

- 985.000.000 (Dokuzyüzseksenbeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve işletme hakkının verilmesine, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 983.000.000 (Dokuzyüzseksenüçmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve işletme hakkının verilmesine, Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

- 906.000.000 (Dokuzyüzaltımilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş. Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ve işletme hakkının verilmesine, IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş. Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2) Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir."

Önceki ve Sonraki Haberler