1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Kayseri’de hayvan atıklarından elektrik üretilecek

Kayseri’de hayvan atıklarından elektrik üretilecek

Cod Enerji, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kuracağı tesiste günde 95 ton büyükbaş hayvan atığını işleyerek gübre ve elektrik üretecek.

Kayseri’de hayvan atıklarından elektrik üretilecek

Enerji Günlüğü - Cod Enerji, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kuracağı tesiste günde 95 ton büyükbaş hayvan atığını işleyerek gübre ve elektrik üretecek.

Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Küçükkömarmut Mahallesi, yaklaşık 27 bin m2 alanda COD Enerji Üretim Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından “Gübre İşleme, Biyogaz Üretimi ve Kojenerasyon Tesisi” kurulması planlanıyor. 

25 milyon lira değerindeki proje kapsamında, Pınarbaşı Belediyesi tarafından 0,999 mWe kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali kurulmuş olan sahanın bir kısmında kurulacak olan tesiste günde 95 ton büyükbaş hayvan atığı anaerobik koşullarda biyogaza ve dolayısıyla elektrik enerjisine dönüştürülecek. Ayrıca tesisten atık olarak çıkan torf niteliğindeki toprak zenginleştiricisi de kompostlama tesisinde ham madde olarak kullanılıp gübre olarak piyasaya arz edilecek. 

ÜRETİLEN ELEKTRİK ŞEBEKEYE AKTARILACAK

Tesite 95 ton/gün büyükbaş hayvan atığından biyogaz elde edecek olup, elde edilen biyogaz kurulu gücü 3 MWe olan kojenerasyon ünitesinde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülecek. Tesisteki gaz motorları biyogazı yakarak elektrik ve ısı üretecek. Elektrik transformatörler yardımıyla şebekeye aktarılırken, üretilen ısının bir kısmı tesisin kendi ihtiyaçları için, bir kısmı da gübre kurutma ünitesi için kullanılacak. Biyogazın kojenerasyon ünitelerinde yakılması ile 1 m3 biyogazdan ortalama 10,1 kWh elektrik enerjisi elde edilecek. 

Tesis kendi bünyesinde üretilen elektrik enerjisinin tamamını şebekeye aktaracak. İhtiyaç duyulacak elektrik enerjisi şebekeden karşılanacak.

BİYOKÜTLE VE BİYOGAZ NEDİR?

Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Biyokütle doğrudan yakılarak veya çeşitli süreçlerle yakıt kalitesi arttırılıp, mevcut yakıtlara eşdeğer özelliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) üretilerek enerji teknolojisinde değerlendirilmektedir. Biyokütleden; fiziksel süreçler (boyut küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon ve biriketleme) ve dönüşüm süreçleri (biyokimyasal ve termokimyasal süreçler) ile pek çok sıvı, katı veya gaz biyoyakıt elde edilmektedir. Dünya genelinde ticari uygulamalarda öne çıkan biyoyakıtlar; biyodizel, biyoetanol ve biyogaz şeklindedir. 

Biyogaz, biyokütlenin anaerobik çürüme ile oksijensiz ortamda işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Biyogaz, yanıcı diğer gazlardan farklı olarak sadece hayvansal veya bitkisel organik hammaddelerden elde edilmektedir. Biyolojik atıklar, gıda sanayi kaynaklı organik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile hayvan besiciliğinde oluşan hayvansal dışkılar biyogaz tesislerinde hammadde olarak kullanılabilir. İçerdiği metan gazı, biyogazın ısıl değerini oluşturan ana maddedir. Metan, karbondioksite göre 23 kat daha fazla sera etkisine neden olur. Bu bakımdan hayvansal, bitkisel ve endüstriyel atıklardan biyogaz elde edilmesi, ekonomik getirisinin yanı sıra çevreci bir yaklaşıma da sahiptir. 

Enerji Günlüğü 

 

Önceki ve Sonraki Haberler