1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Kırklareli’nin hayvan ve bitki atıkları elektriğe çevrilecek

Kırklareli’nin hayvan ve bitki atıkları elektriğe çevrilecek

ONSA Trakya Elektrik, Kırklareli’nin Kızılcıkdere Köyü’nde kuracağı 4 MW’lık biyogaz tesisinde günde 93 ton büyükbaş hayvan gübresi ve bitkisel atığı işleyerek elektrik üretecek. 

Kırklareli’nin hayvan ve bitki atıkları elektriğe çevrilecek

Enerji Günlüğü - ONSA Trakya Elektrik, Kırklareli’nin Kızılcıkdere Köyü’nde kuracağı 4 MW’lık biyogaz tesisinde günde 93 ton büyükbaş hayvan gübresi ve bitkisel atığı işleyerek elektrik üretecek. 

ONSA Trakya Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kızılcıkdere Köyü sınırları içerisinde 3700 parsel numaralı Mera vasıflı arazi üzerinde 4 MW kapasiteli Biyogaz Tesisi kurulması planlanıyor. Yaklaşık 46 milyon lira bedelli proje kapsamında, Trakya Bölgesi Kırklareli çevresindeki çiftliklerden temin edilecek olan günde 11 ton büyükbaş hayvan gübresi ve 82 bin ton bitkisel atık olmak üzere günde toplam 93 ton atık işlenerek yılda ortalama 28.000.000 (yirmisekizmilyon) kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Üretilen elektrik ulusal şebekeye bağlanacak. 

Tesiste 0,800 MW kapasiteli iki ve 1,200 MW kapasiteli iki olmak üzere toplam dört gaz motoru kullanılacak. 

TESİSİN BİYOGAZ ÜRETİM SÜRECİ

Tesise kabul edilen atıklar bakteriler ve başka mikro organizmalar kullanılarak biyogaz tesislerinde ayrıştırılır. Bu çok aşamalı fermantasyon sürecinin nihai ürünleri olarak, hava (oksijen) ve ışıktan arındırılmış olan nemli ortamda özellikle metan (% 45-70) ve karbon dioksit (%25-55) oluşur. Biyogazın enerji olarak kullanılabilirliği öncelikle biyogaz içerisindeki metan oranına bağlıdır. Üretilen biyogaz genelde kombine ısı ve enerji santrallerinde (kojenerasyon), doğrudan lokal çapta kullanılabilen veya elektrik şebekesine verilebilen elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. 

Proses sonucu ortaya çıkan bir başka ürün ise, yüksek kaliteli tarımsal gübre olarak kullanılabilen veya satılabilen fermantasyon artıklarıdır. Fermantasyon artıkları ham haldeki sıvı ve katı çiftlik gübresine kıyasla bitkiler tarafından daha rahat emilebilmektedir. Ayrıca biyogaz üretim süreci sonucunda elde edilen sıvı gübre, kimyasal bakımdan daha az agresif ve genelde kokusuzdur. Hastalık oluşturucu bakteriler de biyogaz üretimi süreci içerisinde büyük ölçüde yok edilmektedir. 

Enerji Günlüğü 

 

Önceki ve Sonraki Haberler