1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. KKTC ile enerji işbirliği anlaşması onaylandı

KKTC ile enerji işbirliği anlaşması onaylandı

Türkiye ile KKTC arasında 2016’da imzalanan Enerji İşbirliği Anlaşması onaylandı. 

KKTC ile enerji işbirliği anlaşması onaylandı

Enerji Günlüğü - Türkiye ile KKTC arasında 2016’da imzalanan Enerji İşbirliği Anlaşması onaylandı. 

11 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma, 3712 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylandı. 

Anlaşmanın temel olarak, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın yürütülmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkili olacak. 

Anlaşma kapsamında petrol, doğalgaz, elektrik, enerji arz güvenliği ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere çeşitli konularda projeler geliştirilecek ve işbirliği imkanları araştırılacak. Bu çerçevede aşağıdaki konularda çalışmalar yürütülecek.

  • Taraflar arasında elektrik altyapısının tesisi, işletilmesi, rehabilitasyonu ve elektrik iletimi alanında ortak projelerin tespiti ve geliştirilmesi. 
  • Türkiye Cumhuriyeti, ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz geçişi ile elektrik arz güvenliğini sağlamak ve çeşitli ekonomik enerji kaynaklarına ulaşımı sağlamak maksadıyla enterkonnekte sistem kurulması. 
  • Petrol ve doğalgaz altyapılarının tesisi ve bakımı, petrol türevlerinin pazarlanması alanlarında projelerin belirlenmesi ve geliştirilmesi. 
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi.
  • Enerji alanı ile ilgili seminerler, konferanslar ve toplantıların düzenlenmesi.
  • Enerji alanındaki mevzuatın ve ülke uygulamalarının gözden geçirilerek mevzuat uyumlaştırılmasına yönelik ortak çalışmaların yürütülmesi.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde enerji ile ilgili kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi ve desteklenmesi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda akaryakıt birimi laboratuvarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması. 

İki ülkenin amaçlanan çalışmaları yürütmek üzere Ortak Enerji Çalışma Grupları oluşturması da Anlaşma kapsamında kararlaştırıldı. 

Anlaşma 5 yıl süreyle geçerli olacak ve taraflardan biri iptal etmediği sürece 5’er yıllık ilave sürelerle yürürlükte olmaya devam edecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler