1. HABERLER

 2. ELEKTRİK

 3. Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Araştırma Merkezi kuruldu

Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Araştırma Merkezi kuruldu

Koç Üniversitesi bünyesinde Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Araştırma Merkezi kuruldu

Enerji Günlüğü - Koç Üniversitesi bünyesinde Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez hidrojen üretimi, depolanması ve hidrojen bağlantılı teknolojiler konusunda çalışmalar yürütecek. 

Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Koç Üniversitesi tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmelik uyarınca Merkezin amaçları şöyle sıralanıyor: 

 • Hidrojen üretimi, depolanması ve taşınması, doğrudan kullanımı ya da değerli sentetik kimyasallara dönüştürülmesi konularında sürdürülebilir ve çevreye duyarlı teknolojik bilgi üretmek, bu alanlarda gelişmekte olan teknolojilere odaklı prototipler geliştirmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak.
 • Hidrojen teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmek.
 • Hidrojen teknolojileri alanında doktora sonrası ve deneyimli araştırmacılar için cazibe merkezi olmak.
 • Bilimsel yayınlar yapmak ve patentler almak.
 • Üniversitelerde yürütülen araştırmaları endüstri ve teknolojik gelişmeler yönünde bilgi birikimi sağlamak ve endüstriyel araştırmalar konusunda deneyimli personel yetiştirmek.
 • Üniversite ve sanayi iş birliğine ortam ve süreklilik sağlamak.
 • Teknolojik yaratıcılıkta ve endüstriyel gelişmelerde temel ve uygulamalı araştırmalar aracılığı ile rekabet gücünü arttırmak.
 • Üniversitenin bilimsel ve teknik altyapısını, ilgili kurumların deneyimi ile birleştirmek.

Hidrojen Araştırma Merkezi aşağıda listelenen alanlarda faaliyet gösterecek. 

 • Hidrojen üretimi için elektrifikasyona dayalı yeni teknolojiler geliştirmek, var olan teknolojileri çevreye duyarlı hale getirmek.
 • Hidrojenin fiziksel ve kimyasal yolla depolanması, taşınması konularında yeni teknolojiler geliştirmek.
 • Hidrojen ve hidrojene dayalı kimyasallar için yakıt pili teknolojilerini geliştirmek, sürdürülebilir yöntemlerle üretilmiş hidrojenin ve hidrojen türevi moleküllerin var olan ve gelişmekte olan teknolojilere entegrasyonunu sağlayan çalışmalar gerçekleştirmek.
 • Bu maddede belirtilen araştırma konuları ve alanlarda ulusal ve uluslararası toplantı ve çalıştay düzenlemek, bu alanda toplumsal bilinci artırıcı yayınlar yapmak.
 • Yurt içi akademik kurumlar veya sanayi kuruluşları ile bilimsel amaçlı ortak çalışmalar yapmak veya teknoloji geliştirmeye yönelik uygulamalı projeler gerçekleştirmek.
 • Üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak.
Önceki ve Sonraki Haberler