1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. RÜZGAR

  4. Köktaş: Mevzuatımız tamam enerjide top özel sektörde

Köktaş: Mevzuatımız tamam enerjide top özel sektörde

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, yeni Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesindeki ikincil mevzuat çalışmalarının...

Köktaş: Mevzuatımız tamam enerjide top özel sektörde

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, yeni Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesindeki ikincil mevzuat çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını belirterek yatırımlar konusunda aksiyon alma sırasının özel sektörde olduğunu söyledi. Köktaş, rüzgarın toplam elektrik kurulu gücü içindeki payının yüzde 4.5'e ulaştığını söyledi. 

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi (TÜREK) İstanbul'da başladı.

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye elektrik üretim kompozisyonunun içinde artık rüzgâr enerjisinin de bulunduğunu belirtti. 2002 yılında neredeyse yok denecek seviyede, yani 19 megavat olan rüzgâr kurulu gücünün bugün 2 bin 676 megavata ulaştığını vurgulayan Köktaş, "Bu da, sadece rüzgâr santrallerine son 10 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım yapıldığını göstermektedir" dedi.

Özellikle 2012 ve 2013 yıllarında ardı ardına sisteme katılan 1000 megavatı aşkın rüzgar santralları sayesinde bugün 61 bin megavatı geçen elektrik enerjisi kurulu gücü içerisinde rüzgar enerjisinin aldığı payın yüzde 4.5 gibi "yabana atılmayacak" bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Köktaş, "Ülkemizin her yerinde pervaneleri dönen rüzgâr santrallarının türbinlerinden elde edilen elektrik enerjisi miktarı 6 milyar kilovatsaat düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Konuya sadece rüzgâr açısından bakmayarak genelleştirmek istersek 2012 ve 2013’te devreye giren 8 bin 240 megavatlık kurulu gücün 5 bin 90 megavatı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur" dedi.

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Türkiye’de rüzgâr gibi, güneş gibi yerli kaynaklardan elektrik üretiminin lisanslandırılmasının, sektörün en yakından takip ettiği ve üzerinde en çok tartıştığı konuların başında geldiğini hatırlattı. Özellikle 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile getirilen ön lisans uygulamasının, sektörün yeni beklentilerine, açılımlara ve tartışmalara zemin sağladığını anlatan Köktaş şöyle devam etti:

"Kanunla getirilen lisanslandırma yöntemi çerçevesinde hazırladığımız ve sektörde büyük bir beklenti yaratan yönetmeliğimiz Kurulumuz tarafından kararlaştırılmış ve geçtiğimiz Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme gerek mevcut lisanslı projelerin hayata geçirilmesi gerekse yeni başvuruların kabulü açısından çok önemli yenilikler getirmektedir."

GÜNEŞ VE RÜZGARDA YENİ BAŞVURULAR NİSAN 2015'TE

Bundan sonraki süreçte güneş ve rüzgar yatırımlarına yönelik ilk özel sektör başvuruların ne zaman alınacağı yerli ve yabancı özel sektör yatırımcılarının en çok merak ettiği husus olduğunu anlatan Köktaş, "Düzenlememiz çerçevesinde güneş enerjisine dayalı yeni ön lisans başvuruları 1-2-3 ve 6-7 Nisan 2015 tarihlerinde, rüzgâr enerjisine dayalı başvurular ise 24- 25-28-29 ve 30 Nisan tarihlerinde alınacaktır" diye konuştu.

TEİAŞ HER YIL 1 NİSAN'A KADAR KAPASİTE AÇIKLAYACAK

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunluluğu getirildiğini kaydeden Köktaş, yeni başvuru tarihlerinin de buna göre belirlendiğini ifade etti. Diğer yıllar için ise TEİAŞ'ın her yıl 1 Nisan tarihine kadar, takip eden beş ve takip eden on yıl için olmak üzere, sisteme bağlanabilecek rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini Kurum'a bildireceğini aktardı.

RÜZGAR BAŞVURULARI 2016'DAN SONRA HER YIL EKİM'DE

Köktaş'ın verdiği bilgiye göre, rüzgâr enerjisine dayalı yatırımlar için, 2016'dan itibaren her yıl Ekim ayının ilk beş iş gününde, güneş enerjisine dayalı yatırımlar için her yıl Ekim ayının son beş iş gününde; bir önceki yıl o yıl için açıklanan kapasite çerçevesinde, önlisans başvuruları alınacağını belirtti.

FİNANSMANIN ÖNÜ DE AÇILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak bugüne kadar 9 bin 679 MW kurulu gücünde rüzgar projesine lisans verildiğini aktaran Kökta, bu gücün 2 bin 676 MW’ının işletmede olduğunu yineledi ve şunları söyledi: "Uygun bulma aşamasında olan toplam kurulu gücü 1192 MW olan 21 proje ise ön lisans sürecine girmiştir. Ayrıca sadece lisanslı ve ön lisans süreci başlayacak projeler için değil lisanssız elektrik üretimi ekseninde rüzgar yatırımları konusunda çok büyük bir potansiyel oluşmuştur. Bu konudaki kanun ve yönetmeliğimiz kapsamında kullanıcılar, şebekeye bağlanıp ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağı ile karşılayacak ve ihtiyaç fazlası enerjiyi de satabilecektir. Bu yönetmelikle birlikte çok büyük bir talep ve sektör oluşmaktadır ve yeni finansman imkânlarının da önü açılmıştır. Şebeke bağlantısını takiben, leasing finansman olanakları oluşmaya başlamıştır. Sektör temsilcileri 12 ay ödemesiz, 84’aya kadar finansal kiralama yapılabildiği bilgisini bizlerle paylaşmaktadır. Bakanlığımız ve düzenleyici Kurumumuz sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesine yönelik tüm düzenlemeleri hayata geçirmiştir."

YERLİ TÜRBİNLERE DESTEK

Devletin yerli üretimi desteklemek amacıyla, yerli türbin ile üretilen enerjiyi yüzde 57 daha yüksek bir fiyattan geri aldığını kaydeden Köktaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık, bundan sonraki süreçte görev önemli ölçüde özel sektörümüze düşmektedir. Çünkü iddiamız büyüktür, rüzgar enerjimizde 20 bin megavatlık kurulu güçlere ulaşmak gibi büyük hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu yeni sürecin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Bu kongrenin yeni yatırımlar için ivme katacak açılımlar getireceğine olan inancımla hepinize saygılar sunarım."