1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Kömür işletmelerinde maliyet desteği artırıldı

Kömür işletmelerinde maliyet desteği artırıldı

Linyit ve taşkömürü işletmelerinde maliyet artışlarının karşılanması için verilen devlet desteği hesaplamasında kullanılan katsayı artırıldı.  

Kömür işletmelerinde maliyet desteği artırıldı

Enerji Günlüğü - Linyit ve taşkömürü işletmelerinde maliyet artışlarının karşılanması için verilen devlet desteği hesaplamasında kullanılan katsayı artırıldı.  

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlandı. Yeni Karar, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlükte sayılacak. 

Linyit ve taşkömürü üretimi gerçekleştiren işyerleri için fiyatlardaki değişim katsayısı dikkate alınarak ödenecek aylık destek tutarı belirleyen formüllerde değişiklik yapıldı. Formülde destekleme hesaplamasında kullanılan katsayılarda yaklaşık 2 kat artış yapıldı. Formüller şu şekilde güncellendi:

  • Linyit => Dl: Da x (1-Kl) => Dl: Da x (1-Kl/100)
  • Taşkömürü => Dt: Da x (1-Kt) => Dt: Da x (1-Kt/100)

BAĞIMSIZ YENİ OCAKLAR HAZIRLIK TERMİN SÜRESİNCE DESTEKLENECEK

Düzenleme; daha önce aynı işyeri numarası ile mevcut ocaktan bağımsız yeni bir yer altı kömür ocağı hazırlanması durumunda verilen desteği, uygun bulunan hazırlık termin süresi boyunca ödeneceği hükmüyle sınırlandırdı. Söz konusu termin süresi 31 Aralık 2021 tarihinden sonra bitiyor ise destek ödemesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2. maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden linyit ve taşkömürü çıkaran gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmeleri için destek uygulaması, 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu süre önceki düzenlemede 31 Aralık 2020’de sona eriyordu. 

2021 SONUNA KADAR DESTEK VERİLECEK

Düzenlemenin getirdiği bir yenilik de sözleşme süresinin uzatılması durumunda destek ödenmeyeceğini bildiren hükümdeki değişiklik oldu. Buna göre 31 Aralık 2021 tarihinden önce rödovans sözleşme süresinin bitmesi durumunda rödovans sözleşmesinin ilgili Kurum tarafından uzatılması şartıyla bu işletmeler için 31 Aralık 2021 tarihine kadar destek ödemesi yapılacak.