1. HABERLER

  2. YENİLENEBİLİR

  3. BİYOKÜTLE

  4. Konya'da iki katı atık biyogaz santrali kurulacak

Konya'da iki katı atık biyogaz santrali kurulacak

Enerji Günlüğü - Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ve Cihanbeyli katı atık elektrik üretim santrali kurdurup ve işlettirecek. Konya Büyükşehir...

Konya'da iki katı atık biyogaz santrali kurulacak

Enerji Günlüğü - Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ve Cihanbeyli katı atık elektrik üretim santrali kurdurup ve işlettirecek. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, 3549 parselde bulunan Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 370 Ada 18 ve 19 parselde bulunan Cihanbeyli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ve Katı Atık Transfer İstasyonlarının, işletilmesi, depolama sahasından elde edilecek metan gazının enerji üretim tesisinde değerlendirilmesi için gerekli tesislerin planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işini açık teklif usulüne göre 20 (yirmi) yıl süreyle ihale edileceğini duyurdu. 

İhale konusu işin geçici teminatı 10.000,00 (onbin) TL. muhammen bedelin 20 (yirmi) yıllık toplam tutarı olan 200.000,00 (ikiyüzbin) TL.’nın % 3’ü (yüzde üç) olup, 6.000,00 (altıbin) TL.

İHALE YERİ VE TARİHİ 

İhale, 10/05/2016 Salı günü Saat 15:00’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Belediye Sarayı 6. kat No: 625 adresinde yapılacak. İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No: 2 Selçuklu/KONYA adresindeki 5. kat No: 528’de bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne 10.05.2016 Salı günü saat 12.30’a kadar teslim etmeleri gerekiyor. 

 İhale dokümanı, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Şube Müdürlüğü 5. kat No: 528 adresinden 500 TL karşılığında satın alınabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler