1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Kullanılmış petrol malzemesi ithalatı izne tabi olmayacak

Kullanılmış petrol malzemesi ithalatı izne tabi olmayacak

Petrol işlerinde kullanılmış malzeme ithalatı için MAPEG’den izin alma şartı kaldırıldı. 

Kullanılmış petrol malzemesi ithalatı izne tabi olmayacak

Enerji Günlüğü - Petrol işlerinde kullanılmış malzeme ithalatı için MAPEG’den izin alma şartı kaldırıldı. 

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik, petrol işletmecilerine çeşitli kolaylıklar getirdi.

Değişiklik uyarınca petrol işlerinde kullanmak üzere ithal edilen kullanılmış veya yenileştirilmiş malzemenin ithali için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden izin alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. 

İKİNCİ EL MALZEME İTHALATI İZNE TABİ DEĞİL

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “Malzemenin İthalatı, Satış ve Devri, İhracatı ve Petrol İşleminin Yükleniciye Yaptırılması, Operatörlük Anlaşmaları” başlıklı Onbeşinci Bölüm’ünün “Malzemenin ithalatı” başlıklı 35. maddesinin, 6. fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 6 fıkrada “Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithali talep edilen kullanılmış veya yenileştirilmiş malzemenin ithali Genel Müdürlükçe takdir edilir. Bu tür malzemeler için Genel Müdürlükten ön müsaade alınmadan ithalat işlemleri başlatılamaz” hükmü getiriliyordu. 

İTHAL İHRAÇ VE DEVİR İZİNLERİ YILSONUNA KADAR GEÇERLİ

Aynı maddenin 7 fıkrasında yapılan değişikliğe göre ise; 60 gün geçerli olan ithal, ihraç ve devir izinleri; yılsonuna kadar geçerli olacak. 

SİSMİK MALZEME AYLIK BEYAN ZORUNLULUĞU KALKTI 

Yine aynı maddenin 9 fıkrasında bildirilen sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerinin, nerede ve ne amaçla kullanıldığını beyan zorunluluğu da kaldırıldı. Düzenli olarak her ayın 15’ine kadar verilmek zorunda olan bu beyan, bundan böyle MAPEG’in talep etmesi halinde, 15 gün içinde verilecek.  

DEVLET HİSSESİ BEYANI ORTAKLARDAN BİRİ TARAFINDAN VERİLEBİLECEK

Yönetmeliğin “Devlet Hissesi Usul ve Esasları” Başlıklı Onuncu Bölüm’ünün aynı başlığı taşıyan 29. maddesinin 7. fıkrasına eklenen bir hükümle müşterek ruhsatlarla ilgili devlet hissesi beyannamesi, ortaklardan biri tarafından verilebilecek. 

MALZEME İTHALATINDA BEYANI SATICI VERECEK

“Malzemenin satış ve devri” başlıklı 36 maddenin 4 fıkrasındaki değişiklik ise ithal malzemenin gümrük müdürlüklerinde tamamlanan devir işlemlerinin devreden tarafından MAPEG’e bildirileceğini hükme bağladı. Daha önce bu beyanat her iki tarafça ayrı ayrı yapılmak zorundaydı. 

YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ İBRAZINDA NOTERE GEREK KALMADI

Yönetmelikte “Petrol işleminin yükleniciye yaptırılması” başlığı ile yer alan 38 maddenin 1-b bendinde yapılan değişikliğe göre; yüklenici sözleşmesinin noter onaylı örneğini sunma mecburiyeti kaldırıldı. Bundan böyle ruhsat sahibi sözleşmenin aslına uygunluğunu kendisi beyan edecek. Yabancı dildeki sözleşmelerdeki çeviriyi de yine ruhsat sahibi kendisi onaylayıp beyan edecek. 

Beyan edildikten sonra onaylanması için imza tarihinden itibaren 30 gün içinde MAPEG’e verilmesi gereken yüklenici sözleşmelerinin MAPEG’e ibraz süresi de 30 günden, 90 güne çıkarıldı. Sözleşme kapsamındaki işin başlama tarihi MAPEG’e başvuru tarihinden en fazla 90 gün öncesinde olması halinde ise bu sürede yapılan harcamalar dikkate alınacak. 

MİLLİ GÜVENLİKLE İLGİLİ KARARLARIN TEBLİĞİ

 “Petrol Sicili Kayıt Düzeni, Tescil ve İlan” başlıklı Dördüncü Bölüm’ün “İlan edilecek hususlar ve tebligat” başlıklı 14. maddesine eklenen 2. fıkra ile milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili kararların tebliği ile ilgili aşağıdaki hüküm getirildi. 

“Milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilir. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihidir. Bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanılmadan önce Resmî Gazete’de yayımlanır”.